Bezuinigen op minima is een lastige boodschap die door een mijloenenmisser nu nog harder aankomt. (Foto: Chirs de Waard).

Miljoenenmisser bij Leids budget sociaal domein

Door een dubbeltelling in de beschikbare gelden voor het sociaal domein heeft Leiden in de jaren 2022 en 2023 in totaal 3,8 miljoen euro minder te besteden aan allerlei zaken voor Leidse minima dan eerder was aangenomen. Dat betekent dat de discussie over de toch al forse bezuinigingen binnen de portefeuille zorg en welzijn overgedaan moet worden.

Reanne van Kleef in gesprek met wethouder Marleen Damen (Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn) over de miljoenenblunder.

Wethouder Damen legde de raad recent een serie voorstellen voor waaruit nog iets te kiezen viel. Ze telden namelijk op tot ongeveer een miljoen per jaar meer dan nodig was, waardoor niet alle maatregelen ook echt genomen hoefde te worden. Een belangrijke bezuiniging die de raad wilde schrappen is de tegemoetkoming van 285 euro per jaar waar chronisch zieken recht op hebben. Zo’n 3.200 Leidenaren maken daadwerkelijk gebruik van die regeling die de gemeente ruim negen ton per jaar kost. Of dat zo blijft, wordt donderdag duidelijk als de raadscommissie Werk en Middelen gezamenlijk met de commissie Onderwijs en Samenleving de bezuinigingsvoorstellen opnieuw onder de loep houdt.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×