(Foto: Maxipixel)

'Oegstgeest zonder Vlieghinder' onderzoekt geluidsschade Schiphol

Oegstgeest zonder Vlieghinder (OZV) doet regelmatig onderzoek naar vliegbewegingen in de Leidse regio en naar de geluidsoverlast die daarvan het gevolg is. Deze maand verscheen het nieuwe rapport ‘(On)gehoorde geluidsschade van Schiphol’ met de verontrustende conclusie dat het aantal mensen dat aan gezondheidsrisico’s wordt blootgesteld door vlieglawaai veel groter is dan gedacht. In Leiden, Oegstgeest en omstreken zijn veel bewoners die dagelijks last hebben van Schiphol en zich daarover zorgen maken.

In 2008 werd door Wouter van Dongen en Ferdinand Harmsen de stichting Oegstgeest Zonder Vlieghinder (OZV) opgericht. De stichting zet zich in voor het terugdringen van vliegtuiglawaai en milieu-overlast veroorzaakt door de luchtvaart. Ondersteund door een groep van zo’n zeshonderd bewoners uit de regio worden politici en bestuurders aangesproken en doet de OZV al jaren onderzoek naar vliegbewegingen en vlieglawaai in de regio.

Harmsen legt uit: “We doen dat omdat zaken waar wij veel last van hebben niet goed naar voren komen in de reguliere rapportages van Schiphol en overheidsinstanties”. Die rapportages laten volgens hem niet zien hoe laag er al gevlogen wordt op grote afstand van Schiphol. “Verder hebben we twijfels over officiële cijfers zoals die staan vermeld in de laatste concept-MER. Hiermee wil Schiphol de mogelijkheden voor groei aantonen”, vervolgt Harmsen.

Belangrijkste conclusies/bevindingen
Berekeningen in het onderzoek toont aan dat er in 2018 ruim 1,5 miljoen mensen wonen binnen het gebied waar het vliegtuiglawaai boven de door de Wereldgezondheidsorganisatie vastgestelde richtlijnen uitkomt. Schiphol stelde eerder het aantal op 1,3 miljoen mensen. Bewoners in het contourgebied hebben een verhoogd gezondheidsrisico waarbij wordt opgemerkt dat het risico voor alle bewoners geldt en niet alleen bij degene die hinder ondervinden.

Berekende geluidscontouren kloppen niet met de metingen
De berekende geluidscontouren over 2018, die Schiphol publiceert via het Bewoners Aanspreekpunt (BAS), komen in het noordelijk deel van Zuid-Holland alleen al op 20 van 21 onderzochte meetpunten niet overeen met de gemeten waarden. In al deze gevallen zijn de gemeten waarden hoger dan de berekende waarden. De berekeningen gaan uit van vliegprofielen die in de praktijk vaak niet worden nageleefd, wat dan direct van invloed is op de rust en gezondheid van omwonenden.


Afbeelding OZV geluidscontouren landende vliegtuigen.

Laagvliegers
Ook in 2018 werd nog steeds overwegend laag aangevlogen voor landingen op Schiphol, waarvan een groot deel van de vliegtuigen zelfs bijzonder laag vliegt, namelijk rond de minimaal toegestane hoogte van 600 meter. Dit gebeurt ook boven gebieden die op meer dan twintig kilometer van Schiphol liggen.

Deze rustverstoring van omwonenden is onnodig en is al meerdere malen aangekaart door OZV, maar gaat toch gewoon door. “En dat terwijl uit ons onderzoek van meetgegevens blijkt dat hoger aanvliegen het pieklawaai van overkomende vliegtuigen die de landing hebben ingezet aanzienlijk verlaagt.”


Afbeelding OZV vlieghoogte boven meetpunt Oegstgeest.

Van nieuwere vliegtuigen valt weinig heil te verwachten
Nieuwere vliegtuigen lijken minder geluidsoverlast te veroorzaken dan oude vliegtuigen. Schiphol en het Ministerie van Infrastructuur en Water zien in de komst van nieuwere vliegtuigen daarom een belangrijke oplossing voor geluidsoverlast door Schiphol. Uit het onderzoek blijkt echter dat het terugdringen van geluidsoverlast met de inzet van nieuwere vliegtuigen zeer gering is.

De stichting Oegstgeest zonder Vlieghinder stelt in het rapport ‘(On)gehoord vliegschade van Schiphol’ dat een steeds groter aantal mensen aan gezondheidsrisico’s wordt blootgesteld, stillere vliegtuigen verminderen minder dan verwacht de geluidsoverlast. Op korte termijn kan alleen door het hoger aanvliegen en minder vliegbewegingen in het algemeen het gezondheidsrisico voor meer dan 1,5 miljoen Nederlanders worden teruggedrongen.

Maatschappij Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×