Onrust over aanranding en verkrachting leidt niet tot extra maatregelen

Er is in Leiden geen sprake van aantallen aanrandingen en verkrachtingen die een speciaal beleid rechtvaardigen. Dat schrijft burgemeester Lenferink vanavond in een brief aan de gemeenteraad. Eerder deze week verschenen in diverse media berichten over aanrandingen van jonge vrouwen in het centrum van Leiden. Na vragen hierover van de VVD Leiden heeft burgemeester Lenferink cijfermateriaal opgevraagd bij de politie. Daaruit blijkt geen significante toename van het aantal door de politie geregistreerde aanrandingen en verkrachtingen.

Chris de Waard in gesprek met burgemeester Lenferink over het gevoel van onveiligheid in  de Leidse binnenstad.

In heel Leiden vonden er vorig jaar 37 aanrandingen plaats en 17 verkrachtingen. Tot op heden vonden er dit jaar 38 aanrandingen en 15 verkrachtingen plaats. “Gemene deler bij beide categorieën is dat de slachtoffers met name jonge vrouwen zijn, geboren tussen 1993-2000,” aldus Lenferink.

Voor de zaken waar het gaat om verkrachting blijkt dat bij het merendeel van de geregistreerde incidenten de dader en het slachtoffer elkaar kennen. Het aantal verkrachtingen dat heeft plaatsgevonden op de openbare weg is zeer gering. Bij aanrandingen is het vaker het geval dat slachtoffer en dader elkaar niet kennen.

Specifiek voor het centrum van Leiden, daaronder valt naast de binnenstad ook het stationsgebied, is er wel een toename van het aantal aanrandingen. Dat steeg van 19 naar 22. Het aantal verkrachtingen is voor beide jaren vier. Omdat het om relatief lage aantallen gaar is daar niet uit af te leiden dat forse maatregelen nodig zijn. Ook al niet omdat er over een langere periode van vijf jaar geen substantiële verschillen zijn waargenomen.

Verkrachting in Hekkensteeg
In het centrum van Leiden is op 6 november dit jaar een jonge vrouw verkracht door een voor haar onbekend persoon. Dat gebeurde in de Hekkensteeg, toen zij van een uitgaansgelegenheid terug naar huis liep. Er is een signalement van de dader gegeven en dat komt niet overeen met eerder gegeven dadersignalementen van andere aanrandingen en verkrachtingen in het centrum. Kort na deze gebeurtenis heeft ook op 11 november een aanranding plaatsgevonden in het centrum van Leiden. “De prioriteit van politie ligt nu bij het opsporen van de dader(s), zij zijn volop bezig met het onderzoek,” aldus de burgemeester in zijn brief.

Lenferink schrijft verder dat hij zich realiseert dat het om zeer heftige en ingrijpende gebeurtenissen gaat die begrijpelijkerwijs de veiligheidsgevoelens van de inwoners van Leiden beïnvloeden en onrust veroorzaken. “Ze hebben een enorme impact op de slachtoffers en de samenleving. Zonder het te willen bagatelliseren moet ik gezien het beeld van de huidige situatie en de cijfers echter tot de conclusie komen dat er geen reden is voor een specifieke aanpak.”

Onrust onder studenten
Naar aanleiding van het incident van maandag 11 november jl. is er veel via Whatsapp-groepen gecommuniceerd over deze gebeurtenis. Er werden zowel screenshots als berichten in eigen bewoordingen verspreid. Hierdoor leek het op dat moment om een groter aantal incidenten te gaan dan feitelijk het geval was.

De berichten die circuleerden, vooral onder de studentenpopulatie, brachten onrust teweeg waarbij zelfs de suggestie is gedaan dat het ging om een serie-aanrader. In dat kader werd ook gesproken over een incident op de Breestraat. Uit politie-informatie blijkt dat dit ging om een ruzie die niets met de eerder beschreven zedenincidenten te maken had.

Lenferink: “Ik heb gemerkt dat de verschillende studentenverenigingen en de overkoepelende organisatie De Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) hun leden hebben gewaarschuwd en verzocht om niet alleen over straat te gaan en incidenten vooral te melden bij de politie. Dit is gedaan op basis van een algemeen – niet specifiek op Leiden gericht – advies van de politie.

Ik zal met de PKvV een afspraak maken om de gebeurtenissen samen met de politie met elkaar te bespreken. Ondertussen houdt de politie enige tijd verscherpt toezicht in de binnenstad. Dit wordt binnen de huidige roosters georganiseerd, er wordt dus geen extra politie ingezet.

Op 28 november bespreekt de burgemeester de cijfers met de raadsleden in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid.

112 Sleutelstad Leiden Maatschappij Politiek Aanrandingen centrum Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×