Voorafgaande aan de bespreking in de raadscommissie kreeg wethouder Spijker een maquette aangeboden voor een 'meergeneratie woonhof' in Leiden. Er wordt al jaren gezocht naar een geschikte locatie. (Foto's: Chris de Waard).

Nieuwe Leidse woonvisie moet meer balans in aanbod brengen

De Leidse gemeenteraad heeft onlangs de woonvisie ‘Goed wonen in Leiden’ voor de komende jaren vastgesteld. Het stuk geeft richting voor de komende tien jaar en gaat in op de bouw van voldoende woningen, aandacht voor verschillende doelgroepen, huisvesting van studenten en de kwaliteit van de woonomgeving. Ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Spijker over de nieuwe Leidse woonvisie.

Fleur Spijker
Balans wordt niet alleen gezocht in het type woningen waar Leiden op inzet, maar ook in de wensen en regels die Leiden aan bouwers oplegt. “Want te strenge spelregels leiden ertoe dat woningen simpelweg niet worden gebouwd. Te ruime regels willen we natuurlijk ook voorkomen want dat maakt dat we minder kunnen sturen in de door ons gewenste richting.”

Leiden wil de komende jaren circa 8500 woningen plus 2700 studentenkamers bijbouwen, maar ook andere doelgroepen en woonvormen krijgen aandacht in de nieuwe woonvisie. “Het gaat daarbij om het bouwen van de juiste woningen voor de juiste doelgroep op de juiste plek,” schrijft wethouder Fleur Spijker van duurzame verstedelijking in de inleiding van de nieuwe visie. “En dat in een woningmarkt die verhit is, in een stad waar de ruimte beperkt en in een stad met aantrekkingskracht waar steeds meer mensen willen (komen) wonen. Een uitdagende opgave.”

Chris de Waard in gesprek met Marije van den Berg van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp over de Leidse woonvisie.

Onderzoek Rekenkamercommissie
De vraag is of de woningbouwopgave van Leiden en Leiderdorp haalbaar is. Die opgave is enorm groot. Tijdens het onderzoek is regelmatig gedacht dat het niet haalbaar was. Uiteindelijk heeft het rapport de titel gekregen Haalbaar, maar…

De vraag was: hoe krijgt de gemeente grip op het proces; met name wat betreft participatie door verschillende belanghebbenden. De rekenkamercommissie is na veel discussie tot de conclusie gekomen dat alles haalbaar is, maar dat er rekening moet worden gehouden met de effecten voor de leefomgeving. De centrale vraag daarbij is: welke stad willen we met z’n allen?

Balans in het aanbod is het belangrijkste vindt niet alleen de bouwwethouder, maar ook de Leidse gemeenteraad. Die was enthousiast over de nieuwe visie en scherpte hier en daar nog wel wat aan. De bouw van voldoende huur- en koopwoningen voor starters is bijvoorbeeld een punt waar de VVD Leiden al tijden op hamert. Daar zijn in de nieuwe nota nu afspraken over vastgelegd.

Chris de Waard in gesprek met VVD-raadslid Maarten de Crom over de bouw van voldoende starterswoningen in Leiden.

De wens voor voldoende woningen voor starters is iets waar Spijker goed mee kan leven. Ook andere doelgroepen zijn nadrukkelijk in beeld. Sociale huurwoningen, huisvesting voor speciale doelgroepen, maar ook ruimte voor bijvoorbeeld ’tiny houses’ en de ‘meergeneratie woonhof’ waar de initiatiefgroep Natuurlijk Samen Wonen al tijden voor ijvert, zijn volgens Spijker haalbaar binnen de vastgesteld woonvisie.

Chris de Waard in gesprek met Annemiek  Hogendorp van het initiatief ‘Natuurlijk Samen Wonen’ over de nieuwe Leidse woonvisie en de mogelijkheden voor de bouw van een ‘meergeneratiehof’.

Bijzondere woonwensen
Bijzondere woonvormen zoals Tiny Houses of samenlevingsvormen als een meergeneratie woonhof leggen het in praktijk vaak af tegen meer reguliere plannen van ontwikkelaars die daar nu eenmaal meer aan kunnen verdienen. Toch denkt wethouder Spijker dat er de komende jaren ruimte zal komen om ook dit type woningen te realiseren. “We brengen initiatiefnemers in contact met ontwikkelaars en ik denk dat daar echt wel mogelijkheden ontstaan,” zegt ze bijvoorbeeld over de wens voor een meergeneratiehof. Ook voor de realisatie van Tiny Houses in Leiden ziet ze mogelijkheden. Zo is eigenaar VORM van winkelcentrum De Kopermolen in de Merenwijk aan het onderzoeken of op het dak van het wijkwinkelcentrum dergelijke woningen kunnen komen.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×