Nieuwe Leidse woonvisie moet meer balans in aanbod brengen

12

De Leidse gemeenteraad heeft onlangs de woonvisie ‘Goed wonen in Leiden’ voor de komende jaren vastgesteld. Het stuk geeft richting voor de komende tien jaar en gaat in op de bouw van voldoende woningen, aandacht voor verschillende doelgroepen, huisvesting van studenten en de kwaliteit van de woonomgeving. Ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Spijker over de nieuwe Leidse woonvisie.

Fleur Spijker
Balans wordt niet alleen gezocht in het type woningen waar Leiden op inzet, maar ook in de wensen en regels die Leiden aan bouwers oplegt. “Want te strenge spelregels leiden ertoe dat woningen simpelweg niet worden gebouwd. Te ruime regels willen we natuurlijk ook voorkomen want dat maakt dat we minder kunnen sturen in de door ons gewenste richting.”

Leiden wil de komende jaren circa 8500 woningen plus 2700 studentenkamers bijbouwen, maar ook andere doelgroepen en woonvormen krijgen aandacht in de nieuwe woonvisie. “Het gaat daarbij om het bouwen van de juiste woningen voor de juiste doelgroep op de juiste plek,” schrijft wethouder Fleur Spijker van duurzame verstedelijking in de inleiding van de nieuwe visie. “En dat in een woningmarkt die verhit is, in een stad waar de ruimte beperkt en in een stad met aantrekkingskracht waar steeds meer mensen willen (komen) wonen. Een uitdagende opgave.”

Chris de Waard in gesprek met Marije van den Berg van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp over de Leidse woonvisie.

Onderzoek Rekenkamercommissie
De vraag is of de woningbouwopgave van Leiden en Leiderdorp haalbaar is. Die opgave is enorm groot. Tijdens het onderzoek is regelmatig gedacht dat het niet haalbaar was. Uiteindelijk heeft het rapport de titel gekregen Haalbaar, maar…

Deze diashow vereist JavaScript.

De vraag was: hoe krijgt de gemeente grip op het proces; met name wat betreft participatie door verschillende belanghebbenden. De rekenkamercommissie is na veel discussie tot de conclusie gekomen dat alles haalbaar is, maar dat er rekening moet worden gehouden met de effecten voor de leefomgeving. De centrale vraag daarbij is: welke stad willen we met z’n allen?

Balans in het aanbod is het belangrijkste vindt niet alleen de bouwwethouder, maar ook de Leidse gemeenteraad. Die was enthousiast over de nieuwe visie en scherpte hier en daar nog wel wat aan. De bouw van voldoende huur- en koopwoningen voor starters is bijvoorbeeld een punt waar de VVD Leiden al tijden op hamert. Daar zijn in de nieuwe nota nu afspraken over vastgelegd.

Chris de Waard in gesprek met VVD-raadslid Maarten de Crom over de bouw van voldoende starterswoningen in Leiden.

De wens voor voldoende woningen voor starters is iets waar Spijker goed mee kan leven. Ook andere doelgroepen zijn nadrukkelijk in beeld. Sociale huurwoningen, huisvesting voor speciale doelgroepen, maar ook ruimte voor bijvoorbeeld ‘tiny houses’ en de ‘meergeneratie woonhof’ waar de initiatiefgroep Natuurlijk Samen Wonen al tijden voor ijvert, zijn volgens Spijker haalbaar binnen de vastgesteld woonvisie.

Chris de Waard in gesprek met Annemiek  Hogendorp van het initiatief ‘Natuurlijk Samen Wonen’ over de nieuwe Leidse woonvisie en de mogelijkheden voor de bouw van een ‘meergeneratiehof’.

Bijzondere woonwensen
Bijzondere woonvormen zoals Tiny Houses of samenlevingsvormen als een meergeneratie woonhof leggen het in praktijk vaak af tegen meer reguliere plannen van ontwikkelaars die daar nu eenmaal meer aan kunnen verdienen. Toch denkt wethouder Spijker dat er de komende jaren ruimte zal komen om ook dit type woningen te realiseren. “We brengen initiatiefnemers in contact met ontwikkelaars en ik denk dat daar echt wel mogelijkheden ontstaan,” zegt ze bijvoorbeeld over de wens voor een meergeneratiehof. Ook voor de realisatie van Tiny Houses in Leiden ziet ze mogelijkheden. Zo is eigenaar VORM van winkelcentrum De Kopermolen in de Merenwijk aan het onderzoeken of op het dak van het wijkwinkelcentrum dergelijke woningen kunnen komen.

Deze diashow vereist JavaScript.

Delen

12 reacties

 1. 2700 studentenwoningen is misschien iets teveel gezien de schaarste op de reguliere markt en gebrek aan ruimte.

  Met ons goede openbaar vervoer is het niet nodig voor alle studenten om in de stad te wonen waar ze studeren. Internationale studenten hebben die eisen ook niet, en gaan rustig in de regio wonen.

  • Een Leids burger op

   Het zijn juist die internationale studenten die voorrang krijgen bij de huisvesting omdat ze een ¨langere reistijd¨ hebben en daarmee verdringen ze de eigen Nederlandse student eigenlijk van de woningmarkt.

 2. Jaap van der Marel op

  Ik heb zojuist even een satellietfoto van de gemeente Leiden bekeken. Ik vind van mezelf dat ik de vrije ruimtes aardig kan inschatten. Maar waar wil men met de beste wil van de wereld 8500 woningen bouwen binnen de grenzen van de gemeente Leiden? Gewoon even ter info van mij. Of wordt Leiden het Manhattan van Nederland met een paar fantastische wolkenkrabbers.

  • Een Leids burger op

   Het zal inderdaad de hoogte in moeten als men nog niet alle groen wil opofferen.
   Zo komen er 3 Lead-torens aan de Willem de Zwijgerlaan waarvan 1 115 meter hoog.

   • Jaap van der Marel op

    Ja over Lead heeft u gelijk “LEAD is het plan om drie woontorens te bouwen aan de Willem de Zwijgerlaan. De torens komen op de plek van het verouderde KPN-kantoor en uitvaartcentrum Monuta. In de torens komen ongeveer 550 koop- en (sociale) huurwoningen.” Van de site van de gemeente Leiden.

    Dat betekent dat er 15 (lees vijftien) Lead projecten gerealiseerd moeten worden om aan 8500 woningen te komen. Welke wethouder kan mij vertellen waar ze die willen neerzetten?

    • Een Leids burger op

     Ok, nog even: waarschijnlijk geen enkele.
     Men zou leegstaande panden kunnen ombouwen e.d.
     Maar uiteindelijk zal een fusie met buurgemeenten in de toekomst noodzakelijk zijn om in de steeds toenemende woonbehoefte te voorzien. Leiden alleen heeft te weinig grond om dit te realiseren.

 3. Fred Sengers

  Voorafgaand aan een woonvisie zou eigenlijk eerst de vraag moeten worden gesteld in wat voor stad we met zijn allen willen wonen, in plaats van eerst na te denken hoe de koek wordt verdeeld over verschillende woningtypes.

 4. Ik ben het met Jaap vd Marel en ELB eens dat die 8500 nieuwe woningen binnen enkele jaren geen realistische doelstelling zal gaan worden voor Leiden, tenzij we veel woongenot voor de huidige bewoners gaan inleveren. Dat is natuurlijk een slecht nieuws bericht dat de Wethouder niet snel zal leveren, maar het is wel realistisch beeld voor een stad met 250.000 inwoners, intensieve verstedelijking, en veel verkamerde panden.

 5. Dank voor de correctie. Inderdaat, het genoemde aantal inwoners van Leiden voor 2019 moet 125.000 zijn.

 6. Een bezorgde Leidsche inwoner op

  Er wordt gesproken over de wens voor voldoende woningen voor starters, maar ondertussen geeft de gemeente bouwvergunningen af waarbij kleinere (starters)woningen groter worden en niet meer betaalbaar voor starters. Beetje tegenstrijdig!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline