De Bijzondere ALV vond plaats bij Die Leythe. (Foto: LSF).

Herijking Leidse Sport Federatie: huidige rol blijft, maar transparanter en proactiever

De Leidse Sport Federatie (LSF) krijgt van haar leden geen wezenlijk andere taak dan voorheen. Dat werd gisteravond tijdens de Bijzondere ALV besloten. Tijdens de ALV presenteerde de werkgroep ‘Herijking LSF’ de resultaten. Daarin werd een scenario voorgesteld waarin de huidige rol hetzelfde blijft, maar de werkzaamheden en taken van de LSF wel worden aangescherpt. Het voorstel werd unaniem aangenomen.


Reanne van Kleef in gesprek met werkgroeplid Jan Koppenhol en voorzitter Rolf Marselis van de Leidse Sport Federatie over de herijking van de LSF.

De rol van de LSF als belangenbehartiger van de Leidse sportverenigingen lag sinds begin dit jaar ter discussie. Daarom werd in april een werkgroep opgericht om de LSF te herijken. De commissie, bestaande uit een aantal Leidse sportbestuurders en leden van het bestuur van de LSF, presenteerde gisteren drie scenario’s. De voorkeur van de werkgroep ging naar scenario 1: het behouden van de huidige vorm als adviseur en belangenbehartiger van de sport in het algemeen met aanscherping van de werkzaamheden en taken. De andere scenarios waren ‘LSF als (pure) belangenbehartiger van de sportverenigingen’ en ‘LSF als de sportlobby van Leiden’.

De laatste twee scenario’s waren volgens de werkgroep niet wenselijk omdat de LSF daarmee de belangrijke functie als adviesorgaan verliest. Daar waren de aanwezige leden het mee eens.

Aanscherpen werkzaamheden
“We hebben alle scenario’s uitvoerig onderzocht”, vertelt werkgroeplid Jan Koppenhol. “We zijn tot de conclusie gekomen dat het huidige scenario waarbij de LSF een adviesorgaan en een belangenbehartiger is, de grote voorkeur heeft. Dat betekent zeker niet dat er niets verandert. Zo willen we dat de transparantie van de werkwijze wordt vergroot en dat de LSF en de leden meer proactief met elkaar aan de slag gaan. De LSF moet meer naar de leden toe gaan om op te halen wat er speelt en de sportverenigingen hebben een ‘brengfunctie’ naar de LSF zodat deze daarmee aan de slag kan gaan in haar rol als adviesorgaan en belangenbehartiger.”

Voorzitter Rolf Marselis van de LSF nam zelf ook deel aan de werkgroep en is positief over de uitkomst. “Het is belangrijk dat het proces en de werkwijze van de LSF eens kritisch tegen het licht aan worden gehouden. Ik vind het prima dat men anno 2020 zegt dat het allemaal wat transparanter en moderner moet. Als leden dat wensen, moet je kijken hoe je daar zo goed mogelijk invulling aan kunt geven.”

De werkgroep heeft van de ALV een vervolgopdracht meegekregen. Zij gaan nu kijken of het profiel van LSF bestuurders moet worden aangepast en onderzoeken of er bijvoorbeeld thema-avonden over zaken die in de Leidse sportwereld spelen georganiseerd kunnen worden.

Leiden Sport


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×