Daan Binnendijk en Willem Joosten kunnen hun tas waarschijnlijk binnenkort weer uitpakken. (Foto: Chris de Waard).

Oud-wethouders CDA en VVD Leiderdorp opnieuw kandidaat

Als in Leiderdorp de onderhandelingen tussen de VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie-SGP om een nieuwe coalitie te vormen slagen, keren in ieder geval de voormalige wethouders van VVD en CDA weer terug in het Leiderdorpse college. Dat bevestigt VVD-voorman Bart Hoenen desgevraagd aan Sleutelstad. “Het is wel de bedoeling dat bij een geslaagd resultaat Daan Binnendijk en Willem Joosten terugkomen. Die functioneerden immers prima en we halen twee man uit het wachtgeld”. Op 18 november traden Binnendijk en Joosten per direct af als gevolg van de vertrouwensbreuk binnen de coalitie van LPL, CDA en VVD.

Ook D66 zal een wethouder leveren als de onderhandelingen partijen een akkoord sluiten. Algemeen werd verwacht dat fractievoorzitter Jeroen Hendriks naar voren geschoven zou worden, maar dat blijkt niet het geval. “We zijn aan het werven, ik ben geen kandidaat,” zegt Hendriks. “Bij de laatste verkiezingen was ik wel kandidaat, maar ik krijg het nu gewoon niet geregeld.”

De vierde partij aan de onderhandelingstafel levert sowieso geen wethouder. De ChristenUnie-SGP is met één zetel in de Leiderdorpse raad vertegenwoordigd en de partij ziet Daan Binnendijk van het CDA ook als hún wethouder. “Hij ligt goed bij de achterban van de ChristenUnie-SGP,” meldt woordvoerder Hoenen namens de onderhandelende partijen. “Dat maakt het wel wat makkelijker. Gewoon drie wethouders dus.”

De enige wethouder die sindsdien in functie is, is Martine de Bas uit Gorinchem die op 8 november op voordracht van de LPL werd geïnstalleerd als opvolger van Angelique Beekhuizen die ook al het vertrouwen van (en in?) haar eigen partij was verloren. De Bas is in een wel heel bizarre situatie terecht gekomen. Tien dagen na haar installatie is ze nog de enige wethouder in Leiderdorp. “Ik neem vrijwel alle portefeuilles van mijn oud-collega’s waar. Als er besluiten genomen moeten worden, doet de burgemeester dat. Dat is niet hoe het hoort, dus dat moet ook niet te lang duren,” laat De Bas aan Sleutelstad weten. In de gemeentewet is verankerd dat een college van burgemeester en wethouders alleen besluiten kan nemen als er tenminste twee wethouders zijn. En dat is in Leiderdorp niet het geval.

Artikel 42 van de Gemeentewet
Indien zoveel wethouders hun ontslag indienen of worden ontslagen dat niet ten minste de helft van het met inachtneming van artikel 36 bepaalde aantal wethouders in functie is, treedt de burgemeester in de plaats van het college totdat dit wel het geval is.

Geschrokken
Sleutelstad vroeg De Bas om een reactie op de politieke situatie in Leiderdorp: “Natuurlijk ben ik geschrokken van de situatie waarin ik terecht gekomen ben. Dit was niet te voorzien. Maar, dit kán bij politiek gebeuren. Ik ben en blijf in functie tot er weer een voltallig college is: dat ben ik Leiderdorp verplicht. Ik ben voorgedragen door de LPL, maar gekozen door de hele raad. Dus die blijf ik dienen met alles wat ik in huis heb.”

Dat ‘dienen’ is volgens VVD-fractievoorzitter Bart Hoenen een betrekkelijk begrip: “Ze is enerzijds door de raad benoemd, anderzijds is er geen akkoord, coalitie of programma/portefeuille die ze uit kan voeren, behalve de huidige tijdelijke verdeling. Dat is wel een beetje een aparte situatie.”

Burgemeester Laila Driessen beëdigde Martine de Bas op 8 november als LPL-wethouder van Leiderdorp. Tien dagen later vormden die twee het voltallige college en het ziet er naar uit dat De Bas op korte termijn terug kan naar haar woonplaats Gorinchem. (Foto: IJsbrand Terpstra).

De Bas had geen idee dat het zo rommelde binnen de coalitie van LPL, CDA en VVD. “Natuurlijk niet! Anders had ik niet mijn baan vaarwel gezegd. In die, volgens eigen zeggen ‘echt heel toffe job’ bij de gemeente Culemborg, kan ze niet terugkeren zo weet ze inmiddels. “Dus naast een rationele werkelijkheid, is er ook een emotionele werkelijkheid. Die twee lopen iets uiteen deze dagen. Maar hoofd omhoog en doen waarvoor ik ben aangesteld!”

Leiderdorp Politiek collegecrisisldorp


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×