(Afbeelding: Openclipart).

Sterke groei aantal inwoners in Leiden en buurgemeenten verwacht

Er wordt een sterke groei in aantal inwoners in de Leidse regio verwacht. Leiden heeft in 2035 naar verwachting 142 duizend inwoners, ruim 17 duizend meer dan nu. Niet alleen Leiden maar ook Oegstgeest en Zoeterwoude kunnen een forse toename van het aantal inwoners verwachten. Het aantal inwoners in Leiderdorp en Voorschoten stijgt ook, maar minder sterk dan de andere gemeenten. Dat blijkt uit de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens de prognose telt Nederland in 2035 18,3 miljoen inwoners, een toename van 1 miljoen personen. Zuid Holland groeit met ruim 8 procent naar ruim 4 miljoen inwoners en blijft daarmee de grootste provincie. Alleen Flevoland en Utrecht maken een sterkere groei door.

Voorschoten vergrijst snelst, meer jongeren in Leiden
Nederland vergrijst verder. Op dit moment is ongeveer 19 procent van de bevolking 65 jaar of ouder, in 2035 loopt dat op  tot een kwart. Het aandeel inwoners 65 jaar en ouder ligt in Leiden met 14,8 procent onder het landelijk gemiddelde maar neemt wel toe tot 21,2 procent in 2035. In de buurgemeenten Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude is de prognose hoger dan het landelijke cijfer. Met een prognose van bijna 30 procent ‘vergrijst’ Voorschoten het snelst in de regio. Dat wordt nog eens versterkt door de relatieve daling van het aantal inwoners tot 65 jaar in die gemeente.

De prognose van het toenemende aantal inwoners tot 65 jaar geldt in mindere mate ook voor de gemeente Oegstgeest. In Leiderdorp en Zoeterwoude is de prognose dat het aandeel jongeren tot 20 jaar in 2035 onveranderd blijft. Alleen in Leiden stijgt het aandeel jongeren.

Toename eenpersoonshuishoudens in Leiden
Onlosmakelijk met de toename van de vergrijzing, is dat ook het aantal eenpersoonshuishoudens groeit. In 2035 telt Nederland naar verwachting een half miljoen meer alleenwonenden dan nu. Dan woont bijna 20 procent van de bevolking alleen, nu is dat ruim 17 procent. In kleinere, vergrijzende gemeenten wonen vooral meer ouderen alleen, nadat hun partner is overleden of na een scheiding.

Hoewel de vergrijzing in de regio toeneemt is de prognose van het aantal eenpersoonshuishoudens in 2035 voor de gemeenten Zoeterwoude en Voorschoten nagenoeg gelijk aan de huidige situatie. In Oegstgeest is een marginale daling voorspeld. In Leiden is de stijging het grootst, van ongeveer 36.900 eenpersoonshuishoudens op dit moment tot ruim 46.500 in 2035 en dat komt, naast de vergrijzing, ook door de toestroom van studenten en werkende jongeren.

Prognose kent onzekerheid
De PBL/CBS regionale prognose 2019-2050 beschrijft de meest waarschijnlijke ontwikkeling. Het houdt rekening met nieuwe inzichten en recente ontwikkelingen op nationaal en regionaal niveau. De cijfers blijven altijd met onzekerheden omgeven. Immigratie en woningbouw zijn moeilijk exact te voorspellen. De onzekerheid wordt groter naarmate er verder naar de toekomst gekeken wordt. Het CBS heeft onzekerheidsintervallen rond de uitkomsten van de regionale prognose opgesteld, waarbij de kans twee op drie is dat de gemeentelijke bevolkingsgroei binnen deze bandbreedte zal blijven.

De bandbreedte van de prognose laat voor de gemeenten Leiderdorp en Voorschoten aan de ondergrens een daling van het aantal inwoners zien. Leiden zou volgens de bovengrens van de prognose in 2035 uitkomen op een toename van bijna 22 procent. Het aantal inwoners zou daarmee op ruim 150 duizend komen. Zoeterwoude gaat met de bovengrens prognose van meer dan 26 procent nipt over de grens van 10 duizend inwoners heen.

 

 

Leiden Leiderdorp Maatschappij Oegstgeest Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×