Brieven schrijven helpt tegen schending mensenrechten

9

Kaartje, kleine moeite, groot plezier, was jarenlang de slogan van het postbedrijf. De jaarlijkse schrijfactie van Amnesty International bewijst dat die kleine moeite nog veel meer resultaat kan opleveren. Op zaterdag 7 december kwamen tientallen Leidenaren naar de bibliotheek om een brief te schrijven aan een president of gouverneur om te pleiten voor gerechtigheid.

De Dag van de Rechten van de Mens – op 10 december – is voor alle afdelingen van Amnesty International wereldwijd aanleiding om de pen ter hand te nemen en te schrijven aan machthebbers. Om te vragen om mensen vrij te laten, beter te behandelen of te compenseren voor aangedaan leed. Ook aan de gevangenen zelf worden kaartjes geschreven om mensen een hart onder de riem te steken. Liesbeth Zwartelé van Amnesty Leiden zegt daarover: “Het is zo belangrijk om mensen te laten weten dat ze niet vergeten worden. Wij horen vaak dat mensen die kaarten ophangen in hun cel om dagelijks naar te kijken.”

Brieven schrijven aan gewetenloze regimes lijkt een druppel op de gloeiende plaat. Waarom zou een regering luisteren naar vreemden? Zwartelé : “We krijgen die vraag heel vaak, maar toch helpt het als een persoon heel veel aandacht krijgt. Je moet je voorstellen dat er echt duizenden brieven en kaarten binnenkomen voor iemand. De ervaring leert dat dat vrijwel direct leidt tot een beter regiem voor die mensen. Regeringen merken dat ze dan in de spotlight staan met iets dat door de wereld niet gewaardeerd wordt en dan gaan ze er toch iets aan doen. We maken dan heel vaak mee dat mensen eerder vrijkomen.”

Wethouder Marleen Damen kwam de schrijfactie officieel openen. “Ik vind het mooi om te zien dat inwoners van Leiden en Leiderdorp hier brieven komen schrijven. Ik draag het een warm hart toe dat mensen zich daarvoor inzetten.”


Een reportage over de brievenactie van Amnesty International van Gerry van Bakel.

Dit jaar is de brievenactie speciaal gericht op kinderen, tieners en jongvolwassenen. Op 20 november 1989 werd het kinderrechtenverdrag aangenomen en sindsdien wordt op 20 november de Dag van de Rechten van het Kind gevierd. Amnesty International koos daarom dit jaar tien kinderen uit voor hun wereldwijde schrijfactie.

Deze diashow vereist JavaScript.

Delen

9 reacties

   • Een Leids burger op

    Misschien ook eens wat meer aandacht voor mensenplichten dan alleen maar mensenrechten…. Daar hoor je Amnesty nooit over.

    • Jawel hoor. Namelijk wanneer die plichten, of de handhaving ervan, in strijd zijn met mensenrechten. De doelstelling van Amnesty International is nu eenmaal het bevorderen van de naleving van de mensenrechten zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale verdragen op het gebied van mensenrechten. Dat is helaas nog steeds zeer nodig.

   • Ron Middelkoop op

    Ik heb ook 3 brieven geschreven s middags daarna nog even naar velvet Cd hen ysbaan geweest

 1. Een Leids burger op

  Met dat laatste eens, maar met de zin ¨ wanneer die plichten, of de handhaving ervan, in strijd zijn met mensenrechten.¨ niet. Juist dan hoor je Amnesty selectief over de (schending van de ) mensenrechten en niet over het verzaken van die mensenplichten waaruit dan die mensenrechtenschendingen zijn voortgekomen.
  Ook in andere landen moet je je aan de daar gestelde wetten houden.(mensenplichten dus.)
  .
  Voorbeeld: wie als vrouw in Iran geen hoofddoekje draagt is daar in overtreding en kan daar dus gestraft worden. Al zijn die straffen daar naar westerse begrippen wel buitenproportioneel. (In Nederland is het te soft en hebben we een gedeeltelijk boerkaverbod met een boete van slechts 150 euro bij overtreding.)

  • Artikel 94 van de Nederlandse Grondwet luidt:
   Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.
   .
   Met andere woorden de internationale rechtsorde heeft voorrang boven landelijke wetgeving. Iets dergelijks is ook van kracht in andere landen die internationale verdragen hebben ondertekend en geratificeerd. Ik ga echter niet opzoeken welke landen met welke internationale verdragen hebben ingestemd.
   .
   Ten tweede wekt u de indruk geen problemen te hebben met kwalijke wetgeving en handhaving in dictatoriale staten en van mening bent dat het vervolgen, martelen, opsluiten en doden van andersdenkenden, regimetegenstanders, homoseksuelen enz. prima is, zolang landelijke wetgeving dit daar niet verbiedt. Voor het nadenken over ethische en mensenrechtelijke aspecten heeft u wellicht onvoldoende tijd gehad.
   U zou uiteraard ook kunnen overwegen om naar bijvoorbeeld Iran, Saudi-Arabië of Noord-Korea te emigreren om aldaar empirisch onderzoek te doen naar hun wetgeving en handhaving. Tip: Deel Bijbels uit in Saoedi-Arabië of zeg in Noord-Korea dat de Grote Leider een verwend en corpulent onderdeurtje is. Vanzelfsprekend zult daarna afzien van post van Amnesty International en van Stef Blok c.s. hoeft u geen hulp te verwachten, want u vertegenwoordigt geen economisch belang.

   • Een Leids burger op

    Ga nu eerst zelf maar eens nadenken over mensenPLICHTEN en niet alleen maar mensenrechten: Leer ook eens begrijpend te lezen en te reageren op wat ik WEL gezegd heb i.p.v. met allerlei idiote adviezen, valse suggesties en verdachtmakingen te komen. Daar zal ik dan ook niet op ingaan maar zal ik me beperken tot het eerder gegeven voorbeeld.
    .
    Het punt was dus dat er niet alleen maar mensenrechten zijn maar ook mensenplichten. Iran heeft gewoon het recht m.b.t.die kledingvoorschriften voor vrouwen en dat gebod ook te handhaven. [ Niet dat ik voorstander zou zijn van zo´n kledingvoorschrift, maar dat doet er hier niet toe.]
    .

    Als mensen opzettelijk de daar geldende regels, in dit geval kledingvoorschriften, overtreden verdienen ze straf en moet men dus geen amnestie gaan eisen
    Wel moet die straf natuurlijk niet buitenproportioneel zwaar zijn.
    .
    Iets heel anders is als mensen onterecht vast zitten of gemarteld worden om een bekentenis af te dwingen. Dat is uiteraard wel in strijd met de mensenrechten.

    —————————————————————————————
    Verder denk ik niet dat die brievenschrijverij, hoewel sympathiek, de mensenrechtenschendingen zal doen verminderen.

Over de auteur

Gerry van Bakel

Presentator Nieuws071/Sport071, redacteur Cultuur071

Je bent nu offline