Groeiende vraag naar jeugdhulp noopt tot sneller vaststellen welke hulp noodzakelijk is. (Foto: Gerry van Bakel).

Gemeente Leiden wil nog meer inzetten op jeugdhulp dichtbij huis

Passende jeugdhulp voor ieder kind in nood, is het streven van de gemeente Leiden. Kinderen die hulp of extra zorg nodig hebben vanwege psychische klachten, problemen op school of thuis moeten zo snel mogelijk op de juiste plek komen waar ze de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben. Verantwoordelijk wethouder Marleen Damen wil daarbij de focus leggen op hulp dichtbij het kind war het kan en gespecialiseerde hulp waar het nodig is.

Als een kind een beroep doet op jeugdhulp, is het de gemeente die daar voor moet zorgen en die de rekening betaalt. De vraag naar jeugdhulp neemt de toe, dat is niet alleen zo in Leiden, en dat leidt tot hogere kosten en niet altijd de meest effectieve hulp. Damen wil daarom inzetten op betere triage, waarbij gekeken wordt welk traject het best werkt, extra praktijkondersteuners bij de huisartsen die de langdurige begeleiding van kinderen over kunnen nemen en een sterkere regie-functie, waarbij wordt uitgegaan van één plan voor één gezin.

Marleen Damen: “Doel is altijd de juiste hulp op de juiste plek aan te bieden, maar ook te kijken naar situaties waar heel veel hulpverleners rondlopen. Bijvoorbeeld een klas waar zeven begeleiders aanwezig zijn voor zeven kinderen. Dat komt de rust in zo’n klas ook niet ten goede.”


Verslaggeefster Gerry van Bakel in gesprek met wethouder Marleen Damen over toegang tot de jeugdhulp.

Toegang tot de jeugdhulp loopt via de huisartsen, de Jeugd en Gezinsteams en de consultatiebureaus voor kinderen van 0-4 jaar. Nu de vraag toeneemt en de kosten oplopen, is het volgens de wethouder ook nodig om kritisch te kijken naar de verwijzingen. De wethouder zegt dat er extra geïnvesteerd wordt door de gemeente en dat een kind dat gespecialiseerde zorg nodig heeft die ook altijd moet krijgen. “Maar soms is zo’n verwijzing niet nodig en is de juiste hulp voorhanden dichterbij huis en met andere middelen.”

De gemeente Leiden werkt samen met de buurgemeenten Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Leiderdorp aan gezamenlijk beleid voor de toegang tot jeugdhulp.

 

 

Leiden Maatschappij Politiek Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×