IJsvogel (Foto: Pxhere).

IJsvogelwanden aangebracht in park Rosenburgh Voorschoten

De vier ijsvogelwanden die de gemeente Voorschoten vorige week in park Rosenburgh heeft geplaatst moet de ijsvogel er toe verleiden ook hier te gaan broeden. De ijsvogel wordt sinds een tien jaar regelmatig gespot in park Rosenburgh. Maar broeden deed de ijsvogel hier nog niet.

Medewerkers van de gemeente hebben op vier plekken in het park de oeverwand verticaal afgestoken en er alvast een holletje ingemaakt. De ijsvogels graven dan zelf verder gangen in de steile oeverkanten. De wanden zijn aangelegd in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland. De vereniging heeft onder andere geadviseerd bij de keuze voor de plekken van de wanden.

Medewerkers van Werkorganisatie Duivenvoorde leggen de ijsvogelwanden aan.

Biodiversiteit in Voorschoten
In maart begint het broedseizoen, maar op dit moment gaan de ijsvogels al op zoek naar een geschikte broedplaats. Wethouder Lamers over de ijsvogelwanden: ‘We hopen dat we de vogels kunnen verleiden zich in park Rosenburgh te nestelen. Daarmee leveren we een bijdrage aan de instandhouding van de ijsvogel. Deze bijzondere verschijning maakt een belangrijk onderdeel uit van de biodiversiteit van onze Voorschotense natuur. ‘

Geliefde plek
De ijsvogel valt op door zijn ijsblauw-oranje verenkleed. Hij houdt van vis en zit dan ook graag aan slootjes, kreekjes of zacht stromend water. Park Rosenburgh is een geliefde plek voor de vogels vanwege de aanwezigheid van water, vis en overhangende bomen.

Duurzaamheid Maatschappij Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×