De gemeenteraad van Oegstgeest stelt 395.000 euro beschikbaar op het plan voor een nieuwe school uit te werken. (Foto: IJsbrand Terpstra).

Wethouder Oegstgeest: 'nieuwbouw Leo Kannerschool start in 2020'

De bouw van een nieuwe Leo Kannerschool in Oegstgeest moet in 2020 van start gaan. Dat zegt wethouder Matthijs Huizing (Onderwijshuisvesting) tegen Sleutelstad. Als het aan hem ligt komt de nieuwbouw van de school voor speciaal onderwijs op een weiland langs de Wassenaarseweg, maar die locatie onderdeel is van een groter plan voor dat gebied waardoor niet zeker is of er een school gebouwd kan worden. Het alternatief is nieuwbouw op de huidige locatie van de school aan de Hazenboslaan.

De Leo Kannerschool wacht al jaren op een nieuw schoolgebouw, aangezien het huidige gebouw aan de Hazenboslaan in slechte staat verkeert. Hoewel iedereen het daarover eens is, laat besluitvorming over een nieuw gebouw maar op zich wachten. De school besloot daarom eerder om dan maar een eigen plan te maken voor nieuwbouw op de huidige locatie, maar inmiddels heeft de gemeente Oegstgeest een aantal scenario’s uitgewerkt. Daarbij heeft niet de huidige locatie middenin het dorp de voorkeur maar kijkt de gemeente naar een weiland langs de Wassenaarseweg op de grens met Leiden.


Wethouder Matthijs Huizing in gesprek met verslaggever IJsbrand Terpstra

Volgens wethouder Matthijs Huizing is die locatie erg geschikt omdat de school – waar leerlingen met vormen van autisme speciaal onderwijs volgen – dan vlakbij verschillende zorginstellingen komt te staan. “Dat zorgcluster is er nu ook al en kinderen van de school zijn daar soms ook onder behandeling. Ook de Leo Kannerschool zelf vindt het belangrijk om daar tussen te zitten”, zegt Huizing. Dat de huidige schoollocatie dan vrijkomt voor het bouwen van woningen maakt het plan nog interessanter, zegt de wethouder: “er is veel vraag naar woningen en op deze manier is de (financiële, red.) opbrengst voor de gemeente ook veel hoger.”

Beren op de weg
De gemeenteraad gaf afgelopen week toestemming om het voorkeursscenario van de wethouder uit te gaan werken. Daarvoor is 395.000 euro vrijgemaakt. Het is echter maar de vraag of de locatie aan de Wassenaarseweg beschikbaar is. Eerder werd namelijk over het gebied Endegeest afgesproken dat er eerst een compleet ontwikkelingsplan moet zijn voordat er in delen van dat gebied begonnen kan worden met bouwen. Hoewel voor de Leo Kannerschool een uitzondering gemaakt kan worden, zou de benodigde aanpassing van het bestemmingsplan jaren kunnen duren of zou andere provinciale of landelijke regelgeving de bouw van een school onmogelijk kunnen maken.


D66-raadslid Arne-Jan Vos in gesprek met verslaggever IJsbrand Terpstra

Die mogelijke beren op de weg waren reden voor D66 om met een alternatief voorstel te komen. “We willen dat er twee scenario’s tegelijk worden uitgezocht”, zei raadslid Arne-Jan Vos tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar. “We willen tempo voor de Leo Kanner.” Volgens Vos zijn de risico’s op procedurele problemen in het gebied Endegeest zo groot, dat het extra geld voor de uitwerking van een alternatief plan op de huidige locatie van de school goed besteed is. “Dat is dan inderdaad een verzekeringspremie voor als het op een nieuwe locatie niet lukt”, beaamde hij de reactie van de VVD op zijn plan. “Wij gaan voor snelheid.”

Teveel onzekerheden
Hoewel het voorstel uiteindelijk niet in stemming werd gebracht, leverde de inbreng van D66 wel een toezegging van wethouder Huizing op. Hij beloofde in februari met een tussenstand van de plannen voor een nieuwe school te komen. “Als er dan nog teveel onzekerheden zijn, kunnen we alsnog beginnen met het opstellen van een tweede plan.” Na afloop van de raadsvergadering maakte Huizing die toezegging nog wat concreter. “Er moet toch echt wel in 2020 begonnen worden met de bouw. Als dat niet op de voorkeurslocatie langs de Wassenaarseweg is, dan is de kans groot dat het op de huidige locatie moet.”

Huizing zal de gemeenteraad elke twee maanden op de hoogte houden over de voortgang van zijn onderzoek naar een nieuwe schoollocatie. Op basis daarvan kan worden besloten om alsnog extra geld voor het uitwerken van een alternatief scenario beschikbaar te stellen.

Oegstgeest Onderwijs Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×