(Foto: Emile van Aelst).

Nieuwe ideeën voor Leidse binnenstad

De Leidse gemeenteraad heeft haar visie op de binnenstad vastgesteld. De belangrijkste thema’s zijn economische vitaliteit, duurzaamheid, mobiliteit en leefbaarheid. Wethouder Yvonne van Delft van Werk, Inkomen, Economie & Cultuur lichtte de plannen toe voor de microfoon van Sleutelstad.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Yvonne van Delft over het door de raad vastgestelde Programma Binnenstad.

“De binnenstad is een belangrijke economische motor voor de stad, maar tegelijk is het ook een woonwijk voor 24.000 mensen. Het is belangrijk om de balans te vinden tussen die twee”, zegt Van Delft. Leefbaarheid voor de bewoners wordt dan ook niet vergeten bij de besteding van het bedrag van zes ton dat jaarlijks beschikbaar is om de economie in de binnenstad te stimuleren.

Proef met groenslingers
Eén van de nieuwe plannen komt van de Partij voor de Dieren. Raadslid Lianne Raat diende een voorstel in om groenslingers aan te brengen. Over de weg gespannen kabels waarlangs planten kunnen groeien, om zo verschillende groene gevels en geveltuinen te verbinden. Een meerderheid van de raad vindt dat plan in elk geval leuk genoeg om het om een paar plekken uit te proberen. Net als enkele groene gevels.

Ook de door de gemeente betaalde vestigingsmanager bij het Centrummanagement Leiden wordt wegens succes geprolongeerd. Leegstandsbestrijding is daarbij een belangrijk speerpunt en dus moeten er nieuwe winkels worden gevonden voor leegstaande winkelpanden. In het oostelijke gedeelte van de Haarlemmerstraat heeft dat al goede resultaten opgeleverd.

Verder komen er watertappunten voor gratis water in de stad. De eerste twee punten komen in de Haarlemmerstraat bij de Coelikerk en het Huigpark, en het is de bedoeling dat er op termijn meer komen.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×