( Foto's Emile van Aelst )

Filmer Pim Perquin werd erelid LVSL en kreeg Koninklijke onderscheiding

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Leidse Video en Smalfilm Liga werd Pim Perquin benoemd tot erelid van de vereniging. Nadat Perquin dacht dat de vergadering rustig verder zou gaan kwam burgemeester Henri Lenferink met de tweede verrassing van de avond binnen. Namens de de Koning mocht Lenferink Pim Perquin de versierselen opspelden die horen bij Lid in de Orde van Oranje Nassau.

In zijn speech keek Henri Lenferink terug op het vele werk dat Pim Perquin voor zowel de LVSL als ook het Leidse basketball gedaan heeft.

Pim Perquin vierde in 2019 zijn 25-jarig jubileum bij de Leidse Video en Smalfilm Liga (LVSL). Deze club stond eigenlijk op het randje van opheffing, tot Pim Perquin toetrad en de club in verschillende bestuursfuncties vanaf 1999 onvermoeibaar liet groeien, totdat er bijna een ledenstop nodig was. In 2002, ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de LVSL, werd naar zijn idee een jaar lang de belangrijkste gebeurtenissen van de stad Leiden door leden van de LVSL vastgelegd. Zo verkreeg men 300 uur ruwe beelden op zowel cultureel, sociaal-maatschappelijk als politiek gebied, samen goed voor 58 themafilms en een collage van beelden die als naam ‘De Leidse Spiegel 2002’ kregen. Perquins idee draagt bij aan het vastleggen van een tijdsbeeld van de Leidse samenleving, een waardevolle toevoeging aan ons lokale geheugen. In 2009 werd dit unieke filmmateriaal aan Erfgoed Leiden e.o. overgedragen. Zonder twijfel heeft Pim Perquin met dit idee de stad Leiden een grote dienst bewezen.

Verder heeft hij van 1999 – 2017 als archivaris van het LVSL gezorgd dat de enorme hoeveelheid films en video’s – waarvan hij er ettelijke zelf heeft geschoten – voor het nageslacht werden gedigitaliseerd en gearchiveerd.

Perquin regelt ook dat er cursussen en trainingen door professionals aan de leden worden gegeven, zodat de kwaliteit van de beeldregistratie hoog blijft.

Voor vele bejaarde Leidenaars is Pim Perquin van groot belang, omdat hij, ondanks zijn hoge leeftijd, als vrijwilliger filmvoorstellingen houdt bij organisaties als de Zonnebloem bij de diverse afdelingen in Leiden en in veel Leidse verzorgingshuizen. Beelden uit vervlogen tijden betekenen voor vele ouderen een geweldig weerzien met het vroegere Leiden en zijn dankbaar onderwerp van gesprek. In zijn speech zei de burgemeester onder andere dat gezien zijn grote waarde voor de Leidse Basketbalsport en zijn belangeloze, enorme inzet voor het vastleggen en vertonen van ons culturele erfgoed, Leiden Pim Perquin zeer dankbaar mag zijn.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×