Provinciale Staten boog zich afgelopen jaar al enkele keren over het ondersteunen van journalistiek in de provincie. (Foto's: Chris de Waard).

Provincie Zuid-Holland wil bijdragen aan Leids Mediafonds

Het provinciebestuur van Zuid-Holland stelt voor om de lokale en regionale journalistiek te gaan ondersteunen. In een brief aan Provinciale Staten (PS) schrijft het college van Gedeputeerde Staten een regeling uit te willen werken waarbij jaarlijks 332.000 euro beschikbaar wordt gesteld voor gemeenten die over een lokaal mediafonds beschikken. In Zuid-Holland is dat nu nog alleen in Leiden het geval. De gemeente kan via de regeling die nog wel door PS moet worden goedgekeurd extra geld voor het eigen fonds aanvragen.

Aan het voorstel van GS ligt, net als eerder in Leiden, een onderzoek ten grondslag van Jaap de Jong en Willem Koetsenruijter van de opleiding ‘Journalistiek en Nieuwe Media’ van de Universiteit Leiden.

 

Cofinanciering voor Leids Mediafonds
Met het geld dat via zo’n ondersteuningsregeling beschikbaar komt, kan het Leids Mediafonds worden versterkt. Momenteel is de gemeente Leiden de enige donateur van het fonds en de Leidse gemeenteraad gaf het fondsbestuur eerder de uitdrukkelijke opdracht mee om te zorgen voor cofinanciering. De provinciale bijdragen komt dan ook op een goed moment voor het Leids Mediafonds. Komende zomer gaat de Leidse raad de eerste twee jaar dat het fonds actief is evalueren en dan moet ook worden besloten of er ook voor de komende jaren geldt beschikbaar wordt gesteld.

Leiden Politiek Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×