(Foto's: Chris de Waard).

Zorgen om verkeer blijven bij omwonenden Lead Leiden

Donderdag presenteerde ontwikkelaar Red Company uit Rotterdam de resultaten van een aantal verkeersonderzoeken aan belanghebbenden bij het bouwproject Lead Leiden dat voorziet in drie woontorens langs de Willem de Zwijgerlaan met in totaal 580 huur- en koopwoningen. Het ging daarbij om parkeren, de ontsluiting van het nieuw te bouwen complex en de toename van het aantal verkeersbewegingen in de omliggende straten.

Chris de waard in gesprek met enkele omwonenden en ontwikkelaar en architect Nanne de Ru van Read Company.

De verschillende belangen blijven lastig te combineren, zo bleek opnieuw tijdens de bijeenkomst in Het Gebouw waar de gemoederen een aantal keren flink opliepen. Opvallend was wel dat de ontwikkelaars naast kritiek ook veel lof toegezwaaid kregen. “Red Company steekt keer op keer de nek uit. Ook nu weer met extra onderzoeken en een fantastisch groenplan.” De plannen voor een groene inrichting van de omgeving vallen inderdaad goed bij de buurt. Ondanks de enorme bouwmassa die er wordt gerealiseerd neemt het groen slechts marginaal af. Van 42 procent naar 41 procent. En dat is nog zonder de groene daken die de Leadtorens krijgen. “Ik ben verliefd op Stefan”, riep één van de toekomstige buren van het bouwplan aan het eind van de avond over de door Red Company ingeschakelde tuinarchitect.” Niet zozeer over de persoon maar over de plannen en de manier van presenteren. Om er nog wel aan toe te voegen dat de hele participatie in haar ogen een grote show is en ook de torens ongewenst blijven.

Gemeente te afwezig
De gemeente Leiden kreeg juist veel kritiek op het proces tot nu toe. Bewoners voelen zich niet serieus genomen door de gemeente die gisteren alleen enkele ambtenaren naar de bijeenkomst in Het Gebouw stuurde. “We willen dat de beslissers hier zijn”, verwoordde een van de wijkbewoners het gevoel van velen. Er waren inderdaad geen raadsleden aanwezig en ook bouwwethouder Spijker werd gemist. “Fleurtje Spijker neemt onze kritiek niet serieus”, vond een van de omwonenden die er daarom ook geen moeite mee had de wethouder te kleineren. Ontwikkelaar Nanne de Ru van Red Company vond dat vervelend en hield de aanwezigen voor dat zijn ervaringen met de gemeente Leiden juist heel positief zijn. “We werken in heel veel steden en vaak is participatie niet veel meer dan een inloopavond. Dat is hier echt veel beter geregeld.”

Zorgen blijven, meer onderzoek nodig
Het mooie groenplan nam veel zorgen bij omwonenden overigens niet weg. De enorme hoeveelheid informatie die gisteren werd gepresenteerd op het gebied van parkeren, de ontsluiting van het nieuwe gebouwencomplex en het toenemende aantal verkeersbewegingen zorgde ook voor nieuwe vragen. De antwoorden zijn er nog niet altijd en dus worden veel zaken nader onderzocht. Extra opties voor de ontsluiting van de nieuwbouw bijvoorbeeld, zodat omliggende straten minder worden belast als er straks honderden bewoners en hun bezoek dagelijks de parkeergarage in- en uitrijden.

Fiets koning bij Lead
Door de nieuwe parkeernormen die Leiden invoert komen er straks veel minder parkeerplekken voor auto’s dan bij de planontwikkeling nog waren opgenomen. In plaats daarvan komen er wel veel extra fietsplekken. Zo’n 1.800. “En voornamelijk op de begane grond”, zegt ontwikkelaar De Ru. “We maken de fiets echt koning.” Alleen bij de hoge woontoren die direct naast de Willem de Zwijgerlaan komt te staan zijn de fietsplekken op de eerste en tweede verdieping ingetekend. Een lift brengt de fietsers van en naar de stalling. “Veel te omslachtig vrezen veel mensen die bang zijn dat er honderden fietsen rond het gebouw neergezet zullen worden, omdat fietsers nu eenmaal niet allemaal de moeite zullen nemen om hun rijwiel netjes te stallen. Om dat tegen te gaan zal de beheerder die het gebouw krijgt daar tegen gaan optreden.

Leiden Maatschappij LEAD


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×