De gemeenteraad van Zoeterwoude. (Foto: Robbert Beurse).

Raadsleden Zoeterwoude blijven weg bij raadsvergadering

De meeste leden van de Zoeterwoudse gemeenteraad zijn niet van plan om donderdagavond deel te nemen aan de geplande raadsvergadering. Slechts twee van de dertien raadsleden verwachten aanwezig te zijn op de vergadering -in aangepaste vorm- die donderdagavond gepland staat.

De VVD-fractie laat in een verklaring weten dat zij het niet passend vinden om nu een raadsvergadering te houden. “Gezondheid van de inwoners staat nu voorop. Daarbij zijn de agendapunten niet dusdanig dat de wereld ophoudt met draaien als er geen raadsvergadering is. Het wordt vrijdagmorgen gewoon weer licht”, aldus fractievoorzitter Mathieu Paardekooper. De fracties van CDA en Progressief Zoeterwoude laten het aan de raadsleden zelf om te beslissen of zij wel of niet aanwezig zijn. Navraag door Sleutelstad wijst uit dat alle leden van de CDA-fractie zich om persoonlijke redenen hebben afgemeld. Van Progressief Zoeterwoude verwachten twee van de zes leden naar de raad te komen. Thea van der Kooij, van eenmansfractie Senioren Belangen Zoeterwoude, laat weten weg te blijven omdat ze, gezien haar leeftijd, tot een risicogroep behoort.

Minimum
Om een besluit te kunnen nemen is altijd een minimale bezetting van de gemeenteraad verplicht. Dit minimum (ook wel: quorum) bestaat uit de helft van het aantal raadsleden plus één. In het geval van Zoeterwoude betekent dit dat er minimaal zeven raadsleden aanwezig moeten zijn. Mocht dat minimum niet worden gehaald, dan zal er na 24 uur een nieuwe raadsvergadering worden georganiseerd waarbij het quorum niet meer nodig is. Ook dan geldt nog wel dat besluiten bij meerderheid van stemmen worden genomen.


Nieuws071-presentator Gerry van Bakel in gesprek met Myrna van der Poel, duo-fractievoorzitter Progressief Zoeterwoude.

Na de door de regering aangekondigde aanvullende maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan, kondigde burgemeester Liesbeth Bloemen woensdag aan de geplande raadsvergadering (donderdag 26 maart) in aangepaste vorm door te willen laten gaan. Er zal alleen een besluitvormend deel zijn waarbij, buiten de raadsleden, geen wethouders of ambtenaren aanwezig zijn. Publiek wordt aangeraden om thuis te blijven. “Uiteraard houden we voldoende afstand van elkaar, de ruimte is daarvoor groot genoeg”, stelt Bloemen de raad gerust.

Bernardusschool
Bloemen wil de raadsvergadering door laten gaan zodat er een besluit genomen kan worden over de nieuwbouw voor de Bernardusschool. Hiervoor is een aangepast raadsvoorstel opgesteld waarbij de vervanging van de school losgetrokken wordt van plannen voor een nieuwe maatschappelijk centrum in Zoeterwoude-Rijndijk. De overige punten uit dit plan zullen op een later tijdstip terug op de agenda van de raad komen.

Anders dan de regio
Veel andere gemeenten in de regio hebben besloten om, zolang het nemen van raadsbesluiten op afstand niet toegestaan is, de raadsvergaderingen voorlopig op te schorten. In een verklaring op haar website verklaart de gemeente Zoeterwoude haar afwijkende keuze: “Democratie is een van de cruciale pijlers van onze rechtsstaat. Raadsleden zijn gekozen om ook in moeilijke tijden en ook onder moeilijke omstandigheden, besluiten te nemen. Dat zijn we aan onze democratie en aan onze burgers verplicht. Daarom willen we morgen besluiten wat mogelijk is”.

Politiek Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×