De bloedbank in Leiden heeft behoefte aan donaties van alle bloedgroepen, geef gehoor aan de oproep. (Foto: Gerry van Bakel).

Bloedbank Leiden: oproep gekregen en gezond? Kom doneren

De bloedbank is open en blijft open, zo staat er op de website van Sanquin te lezen. En al is de vraag naar bloed iets gedaald, donoren blijven nodig om de levering aan de ziekenhuizen te kunnen garanderen. “Ben je gezond, voel je je fit en heb je een oproep gekregen dan ben je nodig”, aldus Sanquin-woordvoerder Merlijn van Hasselt.

Wie de hele dag te horen krijgt dat je beter binnen kan blijven en vooral afstand moet houden als je wel naar buiten gaat, denkt wellicht dat de oproep van de bloedbank om te komen doneren beter niet opgevolgd kan worden. “Helemaal aan het begin van de coronacrisis zagen we dat donoren het zekere voor het onzekere namen en wegbleven. Begrijpelijk, maar de bloedbank heeft nog steeds donaties nodig”, zegt Van Hasselt. “Daarom hebben we die oproep gedaan om vooral te komen doneren als je een oproep hebt gehad en je gezond bent. En daar is ook in Leiden goed op gereageerd. Het gaat dus goed met de donaties, maar we moeten het wel volhouden.”

Wegkijken bij prikken
De bloedbank neemt allerlei voorzorgsmaatregelen om bloed- en plasmadonatie veilig te maken. “We houden ons aan de RIVM-richtlijnen en wijzen ook onze donoren daarop: houd afstand, nies in je elleboog, geen handen geven, etc. Maar als het aankomt op bloedprikken of keuren, dan moet je toch echt dichtbij komen en dan komt het echt aan op details. Zoals niet in elkaars gezicht ademen, wegkijken als er geprikt wordt, want die naald moet er wel in.”

En mocht je twijfelen of je wel bloed kan geven, neem dan eerst contact op met de bloedbank. Je kunt bellen met 0800-5115 of je vragen stellen aan de balie. “Als je het toch niet aandurft, even goede vrienden. Maar laat het ons wel even weten.” Dat kan telefonisch of via de website.


Nieuws071-presentator Gerry van Bakel in gesprek met Merlijn van Hasselt, woordvoerder van bloedbank Sanquin over de noodzaak van bloeddonaties.

Verder leeft de vraag of bloed van iemand die wellicht het coronavirus bij zich draagt zonder het te weten, wel veilig is voor mensen die een bloedtransfusie nodig hebben. “Als bloedbank moet je altijd denken aan de veiligheid van je donoren en van de ontvangers van het bloed. Het coronavirus is een jong virus en nog niet alle risico’s zijn bekend, maar van virussen uit dezelfde familie is tot op heden nog niet vastgesteld dat het via bloedtransfusie kan worden overgedragen.”

Onderzoek naar groepsimmuniteit
Naast bloed en plasma inzamelen, verwerken en bloedproducten leveren aan ziekenhuizen, doet Sanquin ook onderzoek met een klein deel van de bloeddonaties. De komende tijd wil de bloedbank het grote arsenaal aan bloedmonsters inzetten voor een onderzoek naar groepsimmuniteit. “Om het RIVM te helpen gaan we in april bloeddonaties testen op aanwezigheid van antilichamen om te kijken hoe ver Nederland staat. Of we die 60 procent immuniteit al naderen.”

Ondanks dat die grootschalige bloedtesten wel iets zeggen over de groepsimmuniteit, is het niet mogelijk donoren achteraf te laten weten of zij corona hebben gehad of niet. “Wij gaan tienduizenden bloedmonsters testen en dan kunnen we wel iets zeggen over het totaal, maar niet over elk individu. Dus we kunnen naderhand niet tegen onze donoren met zekerheid zeggen: u heeft corona gehad.”

Voor meer informatie over veilig bloed doneren, kijk op de website van Sanquin.

Leiden Maatschappij Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×