De nachtopvang voor dak- en thuislozen in gebouw 'Nieuwe Energie'. (Foto: Chris de Waard).

Binnenvest neemt maatregelen tegen corona bij daklozenopvang

Stichting De Binnenvest, de organisatie die nachtopvang voor dak- en thuislozen aanbiedt in het centrum van Leiden, is voorbereid op de opvang van cliënten bij wie een besmetting met het coronavirus is vastgesteld. Er wordt nauwlettend in de gaten gehouden of cliënten koorts hebben en is er extra aandacht voor voorlichting over hoe verspreiding van het virus kan worden voorkomen. Van de daklozen wordt dagelijks de lichaamstemperatuur gemeten. Wanneer iemand koorts heeft, wordt het advies uitgebracht om direct contact op te nemen met de huisarts. Dit geldt ook voor bewoners die andere symptomen van het virus vertonen.

Gerry van Bakel in gesprek met wethouder Damen over het opvangen van daklozen in tijden van corona.

In het leegstaande ‘Gebouw C’ zijn slaapplaatsen ingericht waar met corona besmette daklozen zo nodig geïsoleerd kunnen overnachten. Verantwoordelijk wethouder Marleen Damen (Zorg) zegt dat er tot nu toe één cliënt apart heeft overnacht. Toen vervolgonderzoek uitwees dat de persoon weliswaar ziek was, maar geen corona onder de leden had, kon hij weer in de reguliere opvang terecht.

Voorlichting
Medewerkers van De Binnenvest proberen de dak- en thuislozen in de opvang zo goed mogelijk te informeren over de maatregelen die zij zelf kunnen nemen om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Een deel van de daklozen gebruikt drugs. Zij krijgen in elk geval het advies om dit niet samen te doen, maar ook hierbij de door de overheid aangegeven anderhalve meter afstand in acht te nemen. Ook zet de stichting de hele dag de tv aan om bezoekers die geen toegang tot internet of andere media hebben te informeren en ze te laten zien dat de coronacrisis er nog steeds is.

Hoewel medewerkers van de opvang aangeven dat mensen met een verslavingsproblematiek zich soms lastig laten dwingen, lijken de meesten zich aan de aanwijzingen van de regering te houden. Wie zich niet aan de afspraken houdt, wordt weggestuurd, om geen andere cliënten of medewerkers in gevaar te brengen.

Nachtvorst
Ondanks de koude nachten van de afgelopen dagen probeert De Binnenvest het aantal mensen dat gebruik maakt van de centrale opvang bij het Papegaaisbolwerk zoveel mogelijk te beperken. Immers, hoe meer deelnemers, hoe groter het besmettingsrisico. Volgens de wethouder zijn extra kamers beschikbaar in de bed-bad-broodopvang waar nu ook nog uitgeprocedeerde vluchtelingen worden opgevangen. “Ook in het sociaal pension is het goed geregeld. Daar hebben mensen een eigen kamer. Voor iedereen een eigen kamer regelen, lukt helaas niet”, zegt Damen.

Geen opvang in hotels
De wethouder ziet vooralsnog niets in het onderbrengen van daklozen in hotelkamers die nu toch veelal leeg staan. Valente, de brancheorganisatie voor maatschappelijke hulpverlening, riep daar gisteren toe op, maar volgens Damen is dat niet goed te organiseren: “Bij De Binnenvest is toezicht en begeleiding. Dat is veel moeilijker te organiseren als dat op meerdere locaties verspreid over de stad moet.”

Leiden Maatschappij Coronacrisis


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×