De gemeenteraad van Oegstgeest vergaderde maandagavond weer digitaal.

Helft nieuwe woningen in Oegstgeest voortaan huur tot 950 euro

Nieuwe woningbouwprojecten in Oegstgeest moeten sinds maandagavond voor minimaal de helft bestaan uit goedkope tot middeldure huurwoningen. Dat heeft de gemeenteraad vastgelegd in de lokale woonvisie. Het gaat om een verplichting tot de bouw van vijfentwintig procent sociale huurwoningen en vijfentwintig procent middeldure starterswoningen met een huur tot 950 euro per maand.

In de nieuwe lokale woonvisie wordt het aantal verplicht te bouwen huurwoningen daarmee flink verhoogd; van minimaal vijftien procent naar vijftig. Dat betekent dat vanaf nu aan de afspraken in de regio Holland-Rijnland wordt voldaan, maar ook dat het voor projectontwikkelaars duurder wordt om te bouwen – de grond in Oegstgeest is relatief duur om er goedkope huurwoningen op te zetten. “We zullen er een flinke dobber aan krijgen”, zei wethouder Peter Glasbeek over de middeldure huurwoningen voor starters, “dat merken we nu al in de gesprekken met ontwikkelaars. Maar het verdient wel onze inzet.”


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met wethouder Peter Glasbeek over de nieuwe lokale woonvisie

Glasbeek had in eerste instantie voorgesteld om twintig procent als minimum voor die middeldure huurwoningen op te nemen, maar op aangeven van de VVD stemde de voltallige gemeenteraad in met een verhoging tot vijfentwintig procent. “De woningmarkt is op dit moment overspannen en we zien dat sommige doelgroepen in de knel komen. Wij denken doorstroming (uit sociale huurwoningen naar wat ruimere en duurdere huurwoningen, red.) op deze manier te bevorderen”, lichtte fractievoorzitter Sven Spaargaren (VVD) dat voorstel toe.

Veel afspraken al gemaakt
De aantallen huurwoningen in de nieuwe woonvisie hebben op dit moment overigens maar betrekking op een beperkt aantal nieuwbouwprojecten. Voor verreweg het grootste nieuwbouwproject dat op handen is, zo’n 800 woningen in Nieuw-Rhijngeest Zuid, is eerder al een overeenkomst gesloten. Daarin zijn geen middeldure huurwoningen opgenomen. Waar de woonvisie wel voor geldt, zijn de woningen achter het gemeentehuis in Overgeest waarover op dit moment nieuwe afspraken worden gemaakt. En ook in de toekomst zullen er nog wel nieuwbouwprojecten zijn, denkt wethouder Glasbeek. “De wereld is nooit af, je vervangt bijvoorbeeld altijd wel weer bestaande bebouwing door nieuwe.”

‘Lang geduurd’
Met de vaststelling van de nieuwe woonvisie komt er een einde aan een slepende discussie over nieuwbouw in het Oegstgeest. Ruim een jaar geleden stapte wethouder Huri Sahin op omdat ze vond dat er te weinig aandacht was voor sociale huurwoningen in het dorp, terwijl coalitiepartijen VVD en CDA zeiden alleen meer tijd te willen voor een onderzoek naar de woningbehoefte in het dorp. “Ik constateer dat het heel lang geduurd heeft”, was de wat nuchtere conclusie van eenmansfractie Lokaal Oegstgeest maandagavond. De gemeenteraad stemde unaniem voor de nieuwe woonvisie.

Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×