De Leidse gemeenteraad kan niet voldoende afstand houden in de tijdelijke raadzaal bij het Hoogheemraadschap. (Archieffoto: IJsbrand Terpstra).

Gemeenteraadsvergaderingen Leidse regio voorlopig nog niet fysiek

Gemeenteraden in de Leidse regio vergaderen voorlopig nog veelal digitaal, blijkt uit een rondgang langs de vijf gemeentes. Het blijkt lastig om grote vergaderruimtes te vinden waar raadsleden op anderhalve meter afstand kunnen vergaderen. Daarnaast levert het aanpassen van de raadszaal nog veel praktische bezwaren op en zien niet alle raadsleden het zitten om alweer fysiek bij elkaar te komen.

De gemeenteraad van Leiden vergadert in ieder geval tot 1 september nog niet fysiek. “We zoeken naar een geschikte locatie waar we op voldoende afstand kunnen vergaderen, maar daarvoor hebben we de tijd nodig”, laat griffier Gerald van Leiden weten. In de vergaderzaal van het Hoogreemraadschap waar de raad tijdelijk vergadert, is voldoende afstand houden niet mogelijk. De komende tijd wordt bekeken op welke manier er vanaf september wel weer fysiek vergaderd zou kunnen worden.

Voorschoten vergadert tot de zomer ook nog zoveel mogelijk online. Dat geldt in ieder geval voor alle commissievergaderingen, waarbij het mogelijk wordt om online in te spreken. Voor de maandelijkse raadsvergadering wordt nog wel naar een fysieke oplossing gezocht. Dat zou vanaf eind deze maand dan al kunnen. “We kijken daarvoor naar een grotere zaal in Voorschoten, zodat alle raadsleden kunnen deelnemen en we de randvoorwaarden voor de gezondheid kunnen borgen”, zegt griffier Bert Jan Urban.

In Oegstgeest moet er nog veel gebeuren om op voldoende afstand bij elkaar te komen. Hoewel dat met een nieuwe indeling van de raadszaal wellicht mogelijk zou zijn, betekent dat wel dat het camerasysteem voor de live-uitzendingen opnieuw moet worden ingeregeld. Dat is een flinke klus, terwijl er ook een aankoopprocedure voor nieuwe camerasystemen loopt. “We bekijken de voor- en nadelen van fysiek vergaderen, waarbij we ook naar de optie van plastic schotten kijken”, aldus griffier Fred Kromhout. Zo lang er echter nog raadsleden zijn die fysiek vergaderen niet zien zitten, blijft de gemeenteraad nog digitaal.

Datzelfde geldt voor Leiderdorp, waar nog niet iedereen fysiek vergaderen ziet zitten. “Sommigen zouden het liefst morgen weer bij elkaar komen voor de kwaliteit van het debat, anderen zien dat nog niet zitten. Dat is heel persoonlijk”, vertelt griffier Bart Rijsbergen. Ondertussen worden al wel de opties van een herindeling van de raadszaal bekeken.”Als de publieke tribune eruit gaat, zou het moeten passen. Dat gaat goed zo lang mensen stilzitten. Maar zodra mensen gaan lopen kom je al snel te dichtbij elkaar.” Elke eerste week van de maand wordt bekeken of fysiek vergaderen alweer mogelijk is.

In Zoeterwoude worden de opties nog bekeken. “We zijn met een kleinere groep dan veel andere gemeentes, dus dat maakt het wat makkelijker”, aldus griffier Gerrie Buijs over de dertien Zoeterwoudse raadsleden. “We bekijken nog wat er in onze huidige raadszaal mogelijk is volgens de geldende regels.” Voor de aankomende burgemeestersbenoeming in juli moet er in ieder geval een oplossing zijn. In die geheime vergadering moeten de raadsleden fysiek bij elkaar zijn om over de nieuwe burgemeester te stemmen. Een ruimere zaal buiten het dorp is ook geen optie; een vergadering van de gemeenteraad moet binnen de gemeentegrenzen plaatsvinden.

Leiden Leiderdorp Oegstgeest Politiek Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×