(Foto: Pijon via Pixabay).

Zoeterwoude houdt 3 miljoen over: 'reserveren voor mindere tijden'

Als het aan het college van burgemeester en wethouders van Zoeterwoude ligt worden de bijna drie miljoen euro die de gemeente over 2019 overhoudt, gereserveerd voor mindere tijden. Dat blijkt uit het voorstel dat wethouder Ton de Gans (Financiën) donderdagavond 25 juni aan de gemeenteraad voorlegt.

Het vorige boekjaar sloot Zoeterwoude ook al met een positief resultaat van enkele miljoenen af. Toeval volgens De Gans: “Onze begroting klopt. Maar zowel in 2018 als in 2019 hebben we een aantal resultaten behaald die je vooraf niet kunt inschatten. Denk bijvoorbeeld aan de verkoop van de Verde Vista Plas. Dat is niet iets structureels, je doet dit maar één keer. Zoiets neem je niet mee in de begroting, maar het zorgt wel direct voor een flink positief resultaat.”

Robbert Beurse in gesprek met wethouder Ton de Gans over de financiën.

In een uitgebreid voorstel aan de raad geeft het college aan het overschot te willen verdelen. “Een deel willen we storten in de reserves voor grote projecten, duurzaamheid en de omgevingswet. Ook willen we iets apart zetten voor de mogelijke financiële gevolgen van de coronacrisis. Tot slot willen we vooruitlopen op de komende herverdeling van het gemeentefonds”, verklaart de Gans. De herverdeling van het fonds leidt er toe dat kleinere gemeenten vanaf 2022 minder geld per inwoner ontvangen dan nu het geval is.

Hondenspeelveld
Een aantal enthousiaste Zoeterwoudse hondenbezitters ziet een deel van het overschot graag gebruikt worden voor de aanleg van een hondenspeelveldje. Wethouder Ruud Bouter liet eerder weten positief tegenover het idee te staan, maar in 2020 geen financiële ruimte voor de aanleg te zien. Ondanks dat een vervroegde aanleg van het speelveld niet in de plannen van het college voorkomt, zet wethouder de Gans de deur op een kier: “Wij hebben als college een ander voorstel gedaan, maar uiteindelijk besluit de gemeenteraad wat er met het geld dat over is moet gebeuren. Dat kan dus ook de aanleg van een hondenspeelveld betekenen.”

Politiek Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×