(Foto: Gemeente Voorschoten).

ONS Voorschoten wil meer aandacht voor huurders

Lokale partij ONS Voorschoten wil dat het college van Voorschoten meer aandacht heeft voor de huurders in het dorp. De partij deed dit verzoek donderdag in de commissievergadering ‘Wonen, Ruimte & Groen’.

ONS Voorschoten-fractievoorzitter Hans van der Elst licht toe: “De Woningmarkt monitor is vanavond gepresenteerd. Hierin werd inzicht gegeven in de opbouw van de woningvoorraad in Voorschoten. Daar had best ook het een en ander in kunnen staan over huurders. Bijvoorbeeld: de mate waarin huurders tevreden zijn over de contacten met verhuurders. Of hoe tevreden ze zijn over het onderhoud aan huurwoningen. Meestal zijn Woningcorporaties de verhurende partij. Maar die huurders: die komen in het stuk eigenlijk niet voor.” De partij van van der Elst stelt dat het college deze groep inwoners van Voorschoten over het hoofd ziet. De kans om burgers meer te betrekken (burgerparticipatie) is hiermee gemist.

De Voorschotense partij sloot af met de opmerking dat zij vindt dat de gemeente haar verantwoordelijkheid tegenover huurders niet neemt. “Er zijn klachten over achterstallig onderhoud en de samenwerking tussen corporaties en huurders verloopt niet zoals het zou moeten. Het college ziet de behartiging van huurdersbelangen vooral bij de corporaties liggen. En volgens ons ligt daar nu juist de oorzaak van het probleem”, verklaart van der Elst.

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×