(Foto: Wikimedia/D. Trung)

Helft inwoners Leidse regio maakt keuze in nieuw Donorregister

Ruim de helft van de volwassen inwoners van de Leidse regio heeft voor 1 juli in het nieuwe Donorregister een keuze gemaakt of er na overlijden wel of geen organen en weefsels aan een patiënt afgestaan mogen worden. Iets meer dan 30 procent van de inwoners heeft aangegeven geen toestemming te geven voor donortransplantatie. Bijna 60 procent geeft wel toestemming en 10 procent draagt de keuze over aan familie of andere nabestaanden.

De resultaten van de donorregistratie in de Leidse regio zijn positiever vergeleken met wat de inwoners van Zuid-Holland aangaven. Het aantal ja zeggers is met 48 procent beduidend lager dan in deze regio en het aantal nee zeggers ligt met 42 procent flink hoger.

Orgaandonatie bereidheid in de Leidse regio
Inwoners van Leiderdorp hebben het vaakst een keuze bekend gemaakt. Hierbij valt op dat de keuze om als niet donor in het register te komen hoger ligt dan de regio. Het aantal inwoners dat wel geregistreerd donor werd, ligt onder het regiogemiddelde.

In Oegstgeest laten de inwoners meer dan de buurgemeente de keuze voor orgaandonatie over aan familie of bekenden. Ook zijn er in deze gemeente het minst aantal nee zeggers. En toch is Oegstgeest de gemeente waar het minst vaak het donorregister is ingevuld.

De keuze om familie of bekenden te laten beslissen is in Leiden het laagst in de regio. Het aantal inwoners dat geen toestemming geeft ligt rond het regiogemiddelde en het aantal ja zeggers is weer net iets meer dan het gemiddelde.

Actieve donorregistratie
In het Donorregister wordt iedereen van 18 jaar en ouder, die is ingeschreven in een Nederlandse gemeente, volgens de nieuwe donorwet automatisch geregistreerd met een ‘geen bezwaar tegen donatie’. Het is een actieve donorregistratie waarbij er een mogelijkheid is om de keuze aan te passen in een ‘nee geen toestemming’ of ‘keuze aan familie of bekenden’. In de oude wet was het vastleggen van een wens om orgaandonor te zijn op basis van vrijwilligheid.

Termijn voor keuze donatie verlengd
Ondanks de landelijke campagne die bekendheid aan de nieuwe donorwet en het register heeft gegeven, blijkt dat iets minder dan de helft van de mensen heeft gereageerd. Daarom stuurt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanaf begin september brieven naar iedereen die nog geen keuze heeft ingevuld.

Er volgt een herinneringsbrief als niet binnen zes weken wordt gereageerd. Mensen die helemaal niet reageren blijven in het Donorregister geregistreerd staan met ‘geen bezwaar’ tegen donatie van organen en weefsel.

Vanaf de zomer van 2021 staat iedereen van 18 jaar en ouder in het Donorregister. Vanaf dat moment ontvangen alleen nog jongeren die 18 jaar worden en nieuwe Nederlanders een brief van het Donorregister.

Leiden Maatschappij Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×