(Foto: PR).

Lakenhal-directeur Meta Knol wordt directeur 'Leiden European City of Science'

Directeur Meta Knol van De Lakenhal verruilt haar werk in het museum aan de Oude Singel voor een half jaar voor dat van programmadirecteur voor het prestigieuze project Leiden European City of Science. De Sleutelstad is in 2022 een jaar lang Europese stad van de wetenschap. Een titel die is gekoppeld aan het hosten van het congres EuroScience Open Forum (ESOF).

Sinds de stad in 2017 de eervolle titel kreeg toebedeeld, is dit bijzondere jaar in voorbereiding. Leiden werd toen gekozen voor het jaar 2022. Dit jaar zou het congres precies deze week in het Italiaanse Triëst worden gehouden. Dat ging wegens corona niet door. Het congres wordt nu met een aangepast programma in september gehouden.

Op uitnodiging van de founding partners van Leiden European City of Science 2022, dat zijn de gemeente Leiden, de Universiteit Leiden en het LUMC, is Meta Knol bereid gevonden om programmadirecteur Fried Kramer op te volgen, die wegens privéomstandigheden niet meer in de gelegenheid is om leiding te geven aan dit proces. Zij heeft als opdracht tot eind december de inhoudelijke visie te borgen, de organisatie verder te stroomlijnen en de zoektocht naar een nieuwe directeur te begeleiden. Vanaf januari 2021 wordt de uitvoering van het volledige programma overgedragen aan deze nieuwe directeur. Meta Knol keert dan weer terug in haar huidige functie als directeur van Museum De Lakenhal.

Burgemeester Henri Lenferink heeft er alle vertrouwen in dat Knol namens het LUMC, de Universiteit Leiden en de gemeente de verdere voorbereidingen van het wetenschapsjaar met verve zal leiden. “Ik wil Fried Kramer hartelijk bedanken voor zijn inzet voor het Leiden European City of Science jaar in 2022. Hij heeft ervoor gezorgd dat steeds meer mensen enthousiast aan de slag gegaan zijn met de programmering voor het wetenschapsjaar en de aanloop ernaartoe”, zegt de Leidse burgemeester.

Meta Knol
Kunsthistorica Meta Knol (1969) is sinds 2009 directeur van Museum De Lakenhal in Leiden. Daarnaast bekleedt zij verschillende bestuursfuncties in de culturele sector en spreekt ze zich regelmatig uit over museale vernieuwing. Bij Museum De Lakenhal heeft ze de succesvolle transitie begeleid naar een volledig vernieuwd museum, dat in juni 2019 feestelijk werd geopend door Koning Willem Alexander en dat sindsdien werd beloond met vele prijzen en nominaties. Meta Knol: ‘De stad Leiden is mij in deze jaren dierbaar geworden en ik zet mij er graag voor in om Leiden European City of Science tot een succes te maken’. Tijdens haar afwezigheid in het museum wordt Oskar Brandenburg aangesteld als vervangend directeur. Hij zal daarnaast zijn huidige functie als Hoofd Programma en Collecties van Museum De Lakenhal continueren.

Intendant
Begin dit jaar is de Stichting Leiden European City of Science 2022 opgericht, met als opdracht om het volledige programma van het Europese wetenschapsjaar vorm te geven en uit te doen voeren. Meta Knol is het komende halfjaar de directeur-bestuurder van deze stichting. Lucien Geelhoed (1968), tot voor kort strateeg bij Leiden Marketing en al sinds 2016 betrokken bij de planvorming voor Leiden European City of Science, wordt benoemd tot Intendant. In die rol is hij verantwoordelijk voor de strategische visie en de ontwikkeling van het inhoudelijke programma van Leiden European City of Science.

Leiden European City of Science
Met de toekenning van de prestigieuze titel European City of Science is de internationale kennisstad Leiden toegetreden tot een select gezelschap van EU-steden, die koploper zijn op het gebied van Science, Culture, Innovation en Green Capitals. Het is een prachtige kans voor Leiden om zich met excellente wetenschappen te profileren op vooraanstaande Europese podia, met onder meer de tiende editie van het EuroScience Open Forum (ESOF).

Daarbij leiden ‘local champions’ Ferry Breedveld (oud-bestuursvoorzitter van het LUMC) en Corinne Hofman (Hoogleraar Caribbean Archaeology Universiteit Leiden) het wetenschapsprogramma. Daarnaast wordt in Leiden een uitgebreid, jaarrond stadsprogramma gepresenteerd rond het thema ‘Kennis door de Wijken’. Onderdeel daarvan is een wervelend Science in the City-festival, met ‘citizen science’ en ‘citizen engagement’ als belangrijkste uitgangspunten. Last but not least zal in Leiden als Stad van Kennis en Cultuur in 2022 een uitgebreid cultureel programma worden gepresenteerd, in samenwerking met musea, podia, creatieve makers en kunstenaars uit Leiden en omstreken.

Cultuur Leiden Science European City of Science


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×