Juichende sporters en bestuurders bij ondertekening Leids Sportakkoord. (Foto: Gerry van Bakel).

Leids Sportakkoord krijgt handtekeningen van wethouder, sportclubs en maatschappelijke organisaties

Iedereen moest maanden thuisblijven en toch ligt er nu een Leids Sportakkoord dat iedere Leidenaar in beweging moet krijgen. Onder leiding van sportformateur Mijke Sluis gaat het programma in september van start. Diverse sportclubs, de wethouder en maatschappelijke organisaties tekenden gisteravond op het complex van DIOK vol enthousiasme het akkoord.

In navolging van een Nationaal Sportakkoord zette de gemeente Leiden begin 2020 in op het maken van een Leids Sportakkoord dat meer verbinding en samenwerking moet brengen en sportaccommodaties voor meerdere clubs, organisaties en ook buurtbewoners beschikbaar moet maken. Tijdens de ‘Eerste helft’-bijeenkomst op 9 maart bij DIOK klonk links en rechts scepsis en kritiek. En toen even later de stad net als de rest van het land op slot ging, leek het akkoord kopje onder te gaan. Maar via digitale vergaderingen werden toch voorzichtige stappen gezet en mensen virtueel bijeengebracht. Nu ligt er een akkoord, met handtekeningen van de gemeente, maatschappelijke welzijnsorganisaties, scholen en sportverenigingen.


Een reportage van Gerry van Bakel over de ondertekening van het Leids Sportakkoord in de kantine van rugbyclub DIOK.

Rolf Marselis, voorzitter van de Leidse Sportfederatie, ziet een groot verschil in de sfeer tijdens de bijeenkomst in maart en die van 7 juli. “Sportverenigingen zijn over hun schaduw heen gesprongen. Toen hoorde je vooral kritiek. En was het achteraf het verwijt dat het woord vereniging niet was gevallen.”  Volgens Marselis is het nu zaak aan de slag te gaan. “We krijgen, als het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een officiele ‘go’ geeft, drie jaar zestigduizend euro per jaar. Daar kun je niet alles mee doen, want we hebben veel plannen, maar het is wel mooi. De verdeling van dat geld moet nog besproken worden.”

Een deel van het uitvoeringsbudget zal gaan naar de aanstelling van een aanjager. Die rol gaat sportformateur Mijke Sluis voorlopig op zich nemen. “Ik zal veel in weinig uren moeten stoppen. Allereerst ga ik de boekjes met concrete acties die hier vanavond op tafel lagen en waar mensen namen en rugnummers in konden zetten, doorspitten. Daarna ga ik een plan schrijven waar we in september echt van start mee kunnen gaan.”

Ed Immink van voetbalvereniging Sporting Leiden heeft nog wel wat vragen over hoe je die openbaarheid van sportcomplexen goed laat verlopen. “Wij hebben ook een samenwerking met mboRijnland en we willen ook wel overdag de kantine openen voor mensen in de buurt. Maar wat moet je doen als er mensen op jouw velden aan het sporten zijn op het moment dat onze teams moeten trainen? Wij willen niet voor politieagent spelen. Dat moet de gemeente regelen.”

De voorzitter van Gymsport Leiden, Arthur Haasbroek, benadrukt dat professionalisering van het verenigingsbestuur van groot belang is en dat samenwerking daarin veel kan opleveren. “Je krijgt als bestuurder te maken met AVG en VOG, loonbelasting, HRM-zaken. Dan zou het goed zijn als mensen met specifieke expertise niet alleen voor de eigen vereniging zaken regelen maar hun kennis delen met andere clubs.” Haasbroek vindt het sportakkoord een goede start die voortborduurt op de gemeentelijke nota Sport en Gezondheid. “Die nota was nog wat abstract, dit akkoord werkt dat meer uit en vervolgens gaan we concrete stappen zetten.”

Sportverenigingen, scholen en andere organisaties kunnen zich alsnog aansluiten bij het Leids Sportakkoord. Kijk voor de volledige tekst op de website van Sportstad Leiden.

 

 

Leiden Sport Leids Sportakkoord


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×