(Foto: Stadsparkeerplan).

Stadsparkeerplan wil grote hub en mobiliteitsapp

Nog geen week nadat de gemeente Leiden haar parkeervisie voor de komende tien jaar heeft vastgesteld, maakt de directie van het Stadsparkeerplan haar ideeën voor de uitvoering bekend. De visie beschrijft een autoluwe binnenstad met minder geparkeerde auto’s waarbij inwoners kiezen voor duurzame, schone vervoersvormen. Als het aan directeur Chris Verplancke van het Stadsparkeerplan ligt, realiseert hij een grote parkeerhub aan de rand van de stad. In combinatie met een slimme mobiliteitsapp kan de stad autoluw worden zonder dat inwoners en bezoekers de dupe worden, zo stelt Verplancke.

“Parkeerplaatsen verdwijnen. Vergunninghouders krijgen alternatieven aangeboden in de parkeergarages. Bezoekers kunnen nu nog terecht in de Morspoortgarage en op de Haagweg, maar dat zijn nou juist twee plekken waar de gemeente nadenkt over herontwikkeling. Waar moeten bewoners en bezoekers straks parkeren?”, vraagt Verplancke zich af. In de realisatie van een grote parkeerhub met duizend parkeerplaatsen op de groenstrook tussen de Vrouwenweg en de Europaweg, ziet Verplancke een oplossing voor de toekomst.

“Wanneer parkeerders hun weg vanaf de hub vervolgen met een milieuvriendelijker vervoermiddel, zoals een elektrische auto, scooter, fiets of OV, is de belasting voor het milieu ook nog eens stukken minder”, stelt Verplancke. De grote Park & Ride zou bovendien in de parkeerbehoefte voor grotere vervoermiddelen als campers, bestelwagens en vrachtauto’s kunnen voorzien. Voor dergelijke vervoermiddelen is op de huidige parkeerterreinen vaak geen plek.

Robbert Beurse in gesprek met directeur Chris Verplancke van Stadsparkeerplan over mobiliteitsvisie.

Geen eigen auto
De directie van het Stadsparkeerplan stelt dat de realisatie van de parkeerhub aan de rand van de stad, in combinatie met een slimme mobiliteitshub, het bezit van een eigen auto voor bewoners van het centrum overbodig maakt. “Je hebt een auto nodig en dus een dure vergunning. Maar in de buurt van je huis parkeren is lastig en wordt in de toekomst alleen maar lastiger. Wij bieden graag een alternatief”, verklaart Verplancke. Door centrumbewoners gratis vervoer vanaf hun huis naar de mobiliteitshub en weer terug te bieden, stelt de ondernemer dat het bezit van een eigen auto niet meer nodig is. “Vanaf de hub ga je met een elektrische auto naar je werk of dagje uit. Uiteraard kun je ook kiezen voor een (elektrische) fiets of scooter”, zegt Verplancke.

Mobiliteitsapp
Door gebruik te maken van een mobiliteitsapp kunnen gebruikers van de hub snel en eenvoudig wisselen van vervoermiddel. “We zijn bovendien in gesprek met de aanbieders van openbaar vervoer. Het liefst zien wij dat je met de app ook kunt overstappen op de bus of trein”, aldus Verplancke.

Regio niet belasten
Verplancke vindt niet dat de parkeervisie in Leiden tot een grotere parkeerdruk in regiogemeenten als Leiderdorp of Zoeterwoude moet zorgen. “Dit moeten we zelf oplossen”, vindt Verplancke.

Verplancke heeft zijn plannen voorgelegd aan de Leidse mobiliteitswethouder Ashley North. North heeft aangegeven de plannen in overweging te nemen, maar stelt wel dat er nog geen concrete herontwikkelingsplannen voor de huidige parkeerterreinen zijn. “Dat antwoord had ik wel verwacht. We zitten ook al 25 jaar tijdelijk aan de Haagweg”, reageert Verplancke hier op. “Commitment is onze enige vraag aan de wethouder. We hoeven geen geld, dat betalen we zelf, maar als wij investeren moeten we niet over een paar jaar van de gemeente horen dat we moeten stoppen”, aldus Verplancke.

Advertentie

Leiden mobiliteitsvisie parkeervisie Stadsparkeerplan

Meer in dossier mobiliteitsvisie

Meer in dossier mobiliteitsvisie


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×