De Oegstgeester gemeenteraad. (Foto: IJsbrand Terpstra)

VVD, CDA en Hart voor Oegstgeest in gesprek over nieuwe coalitie

Informateur Vincent Janssen, die in opdracht van de VVD Oegstgeest onderzoekt welke politieke partijen met elkaar een nieuwe coalitie willen vormen, gaat deze week in gesprek met vertegenwoordigers van de VVD, het CDA en Hart voor Oegstgeest (HvO). De eerste voorkeur was onderzoeken of er een college gevormd kan worden dat bestaat uit VVD, CDA en D66, maar die laatste partij wil nu nog niet over zo’n coalitie praten. Het vertrouwen in de VVD is daarvoor te ernstig beschadigd zei D66 fractievoorzitter Elfred Bus afgelopen week in de uitzending bij Sleutelstad.

Deze week eerste gesprek
Janssen heeft de afgelopen dagen een belronde gedaan langs de fractievoorzitters van VVD, CDA en HvO.  Met een delegatie van Hart voor Oegstgeest heeft Janssen vervolgens een gesprek gevoerd over zo’n samenwerking. Daarna hebben de drie fracties aangegeven bereid te zijn met elkaar in gesprek te gaan over een coalitie tussen deze partijen. In het eerste gesprek dat later deze week volgt, bespreekt Janssen met de drie partijen hoe het proces het beste kan verlopen en ook over welke inhoudelijke onderwerpen overeenstemming moet komen. Daarnaast heeft de informateur bestuursstijl en communicatie op de agenda gezet.

Gesprek over onderlinge samenwerking
Vooruitlopend op de gesprekken over een nieuwe coalitie had Janssen graag een bijeenkomst georganiseerd met alle raadsfracties om te praten over communicatie en de onderlinge samenwerking tussen de raadsfracties, tussen raad en college en tussen bestuur en inwoners. Zo’n gesprek komt er vooralsnog niet. VVD-fractievoorzitter Sven Spaargaren vindt zo’n initiatief een te ruime taakopvatting van Janssen. Die laatste accepteert weliswaar dat zo’n gesprek buiten de opdrachtformulering valt, maar adviseert om zodra het zomerreces is afgelopen, alsnog raadsbreed met elkaar in gesprek te gaan over de genoemde onderwerpen. Janssen komt tot die aanbeveling op basis van de gesprekken die hij voerde met de verschillende raadsfracties, collegeleden en inwoners.

Oegstgeest Politiek Toekomst Endegeest en Overgeest


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×