(Foto's: Chris de Waard)

Gemeente Leiden wil Stadsbouwhuis slopen voor woningen

Als het aan het college van burgemeester en wethouders van Leiden ligt, wordt het Stadsbouwhuis niet aangemerkt als gemeentelijk beschermd monument. Het plan is om het Stadsbouwhuis te slopen om plaats te maken voor woningen. Het definitieve besluit hierover volgt begin 2021.

Er zijn de afgelopen weken drie scenario’s onderzocht door de gemeente, Nieuw Leids Bolwerk en het consortium van marktpartijen voor de ontwikkeling van de locatie Stadsbouwhuis binnen de grenzen van het project Energiepark. Binnen het eerste scenario wordt het Stadsbouwhuis gesloopt en vervangen door nieuwbouw, een tweede scenario waarbij het Stadsbouwhuis deels behouden blijft en deels aangevuld wordt met nieuwbouw en een derde scenario, waarbij het Stadsbouwhuis behouden blijft en aangevuld wordt met nieuwbouw.

Het college heeft nu gekozen voor het eerste scenario van sloop en nieuwbouw. Aanleiding voor het onderzoek was een door de gemeenteraad bij vaststelling van de Gebiedsvisie aangenomen motie voor behoud van het Stadsbouwhuis. Daarbij heeft de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) een aanvraag tot gemeentelijk monument ingediend voor het Stadsbouwhuis. Voor het besluit heeft het college de uitkomst van een digitale enquête, uitgezet door Nieuw Leids Bolwerk, meegewogen. Deze enquête is door 250 omwonenden en betrokkenen ingevuld. Daarnaast zijn andere aspecten meegewogen, zoals de culturele waarde van het Stadsbouwhuis en de vraag in hoeverre de scenario’s inspelen op de ruimtelijke en programmatische uitgangspunten van de Gebiedsvisie voor het Energiepark.

Compensatie woningen Doelencomplex
Op de plek van het Stadsbouwhuis moeten 33 woningen gecompenseerd worden voor de bewoners van het wooncomplex Doelensteeg (Doelencomplex) van woningbouwcorporatie de Sleutels. Dit is vastgelegd in de Gebiedsvisie Energiepark en omgeving. De bouw van de Humanities Campus voor de Universiteit Leiden maakt sloop van het Doelencomplex noodzakelijk. De gemeente wil de bewoners van het Doelencomplex zo snel mogelijk duidelijkheid bieden.

Op 10 maart heeft het college besloten gedurende een periode van zes maanden met het Nieuw Leids Bolwerk (NLB) en de marktpartijen BPD, Steenvlinder en MBEG de haalbaarheid van de Gebiedsontwikkeling Energiepark te gaan verkennen. Deze partijen gaan naar eigen zeggen nu in nauw overleg met woningcorporatie De Sleutels, de HVOL, de Vrienden van het Singelpark en overige betrokkenen uit de omgeving aan de slag met de uitwerking van de plannen voor het Stadsbouwhuis.

Leiden Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×