(Foto: Economie071).

Nieuwe platform biedt banen aan op basis van talent

Economisch samenwerkingsverband Economie071 heeft samen met mboRijnland het online platform ‘Talent op Maat‘ gelanceerd. Hier krijgen werkzoekenden vacatures aangeboden op basis van hun talent, in plaats van alleen op basis van behaalde diploma’s. Werkzoekenden wordt gevraagd naar hun ervaringen waarmee een vaardighedenprofiel wordt opgesteld en krijgen zo inzicht in hun eigen sterke en zwakken punten. Daarmee wordt een overzicht met passende vacatures gegenereerd. Gebruik van Talent op Maat is gratis.

Als gevolg van de coronacrisis oriënteren veel mensen zich noodgedwongen op ander werk. Tegelijkertijd is er een tekort aan bijvoorbeeld technisch personeel. Reden voor de samenwerkende gemeenten in de regio om in actie te komen. Na een jaar voorbereiding, waarin goed is gekeken naar een vergelijkbaar initiatief in de Amsterdamse regio, is de Talent op Maat-website vorige week officieel in gebruik genomen.


Robbert Beurse in gesprek met wethouder Yvonne van Delft over Talent op Maat.

Bestuurders zijn positief
Voorschotense wethouder Paul de Bruijn is enthousiast: “We helpen mensen om op een andere manier naar hun loopbaan te kijken. Vaardigheden zijn vaak veel breder dan diploma’s alleen. Denk aan de dingen die je geleerd hebt tijdens vrijwilligerswerk, door werkervaring of een hobby.” Yvonne van Delft, wethouder voor de gemeente Leiden, verwacht dat de nieuwe manier van koppelen onverwachtse resultaten oplevert: “Ik geloof heel erg in het inzetten van je talenten voor het vinden van een passende baan. Door te kijken naar vaardigheden hopen we dat er verrassende matches tot stand komen die tot nu toe verborgen bleven”, stelt van Delft.

Pilot
De pilot met de website duurt in principe zes maanden. Daarna beslissen de gemeenten in de regio of Talent op Maat blijft bestaan. “Dit past bij de Human Capital Agenda van de provincie Zuid-Holland, waarin we mensen zo goed mogelijk van de ene naar een andere baan begeleiden. Dus we zullen er alles aan doen om Talent op Maat na de pilot juist verder uit te bouwen”, aldus van Delft.

Vertrouwelijk
Het profiel van werkzoekenden bevat veel vertrouwelijke informatie. Volgens van Delft hoeven gebruikers van de site niet bang te zijn dat hun gegevens zomaar gedeeld worden. “Je bent zelf eigenaar van je profiel. Alleen na toestemming worden jouw gegevens gedeeld met werkgevers. Je bepaalt dus zelf wie jouw dossier in kan zien.”

Advertentie

Economie Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×