(Foto: J.P. Kranenburg).

Wethouder Joosten spreekt Leiderdorpers over verkeersknelpunten

De Leiderdorpse verkeerswethouder Willem Joosten gaat deze en volgende week in gesprek met buurtbewoners van drie verkeersknelpunten in het dorp. Hij kreeg veel reacties op de conceptversie van de mobiliteitsnota, waarop Joosten besloot om met de drie buurten in gesprek te gaan. Ongeveer honderd Leiderdorpers maakten afgelopen week al gebruik van de uitnodiging om met de wethouder van gedachten te wisselen.

“Toen ik zag dat 80 procent van de zienswijzen over een van deze drie locaties gaat, wilde ik een nog beter beeld krijgen van de argumenten en problemen die spelen op die plekken”, zegt Joosten. “Misschien hebben we iets over het hoofd gezien of zijn er aanvullingen.” Om die reden wilde Joosten de knelpunten fysiek bezoeken en met omwonenden in gesprek gaan. De resultaten van de gesprekken zullen worden meegenomen bij het opstellen van de definitieve versie van de mobiliteitsnota, waarin oplossingen voor de knelpunten worden gezocht.

Geen knip maar autoverbod
De voorgestelde ‘knip’ in de Van Poelgeestlaan ter hoogte van de Heemraadlaan kon niet rekenen op steun van de buurtbewoners. “Dit is geen probleem oplossen, maar een probleem verplaatsen”, verklaarde een bewoonster van de Heemraadlaan haar houding. “Verkeer pesten, niet oplossen”, noemde een andere bewoner de plannen. Een bewoonster stelde aan Joosten voor om het bezit van auto’s veel duurder te maken, of zelfs te verbieden. “Omdat dit toch niet op te lossen is”, zo stelt ze. Tot opluchting van de andere autobezitters vond Joosten dit voorstel wel erg radicaal.

Net als in de visies in de regio is er in de mobiliteitsvisie voor Leiderdorp veel aandacht voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers), moet doorgaand verkeer niet meer door het dorp en streeft de gemeente ernaar om mensen minder gebruik te laten maken van hun auto. De nota wordt in het 3e kwartaal van 2020 voorgelegd aan de Leiderdorpse gemeenteraad.

Leiderdorp


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×