(Foto: Chris de Waard).

Provincie verbiedt gebruik chemische bestrijdingsmiddelen

De provincie Zuid-Holland verbiedt het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Dat heeft het provinciebestuur besloten. Het verbod is vastgelegd in het Natuurbeheerplan 2021 dat door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. Het verbod geldt voor alle beheerders van Zuid-Hollandse natuurgebieden die met subsidie van de provincie worden beheerd. Dat zijn ze bijna allemaal. Het verbod op chemische gewasbeschermingsmiddelen geldt ook voor gebieden waar aan agrarisch natuurbeheer wordt gedaan.

Het provinciebestuur roept ook particuliere grondeigenaren op om insecticiden en schimmelbestrijders en middelen tegen onkruid te mijden. Gedeputeerde Berend Potjer (Natuur): “Een gezonde natuur is de basis voor een gezonde leefomgeving. We weten dat chemische middelen verstorend werken en heel lang in de natuur kunnen achterblijven. Gelukkig zijn er andere mogelijkheden om de natuur goed te beheren. Daarom kiezen we ervoor om bij het beheer van onze natuurgebieden geen chemische middelen meer toe te staan.”

Natuurbeheerplan
Het natuurbeheerplan is de leidraad voor alle beheerders van natuurgebieden in Zuid-Holland. Het wordt jaarlijks vastgesteld door Gedeputeerde Staten. In het natuurbeheerplan staan de doelen op het gebied van natuur, landschap en agrarisch natuurbeheer beschreven en de manier waarop die doelen behaald kunnen worden. Zuid-Holland maakt in 2021 werk van de verdere realisatie van het Natuur Netwerk, het tegengaan van negatieve effecten van stikstofneerslag en het verbeteren van de waterkwaliteit. Ook vindt de provincie het belangrijk dat natuurgebieden zoveel mogelijk gratis en vrij toegankelijk zijn voor iedereen.

Advertentie

Duurzaamheid Politiek Regio


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×