De afgelopen maanden vergaderde de Leidse raad digitaal. Vanaf nu komen de raadsleden weer fysiek bij elkaar. (Foto: Chris de Waard).

Leidse gemeenteraad vergadert voorlopig in Naturalis

Tot eind van het jaar worden de vergaderingen van de Leidse gemeenteraad gehouden in museum Naturalis. Op die manier kunnen de raadsleden, het college en de ambtelijke ondersteuning weer fysiek bij elkaar komen en toch anderhalve meter afstand houden. Ook de commissievergaderingen vinden vanaf nu weer fysiek plaats. Als gevolg van de coronacrisis vergaderden de raad en commissies sinds begin april 2020 digitaal.

Omdat bij raadscommissies slechts een deel van raad en college aanwezig zijn, kunnen deze worden gehouden in de grote zaal van het hoogheemraadschap van Rijnland waar voor de coronacrisis de raadsvergaderingen plaatsvonden vanwege de verbouwing van het stadhuis.

Voor het zomerreces stemde de Leidse raad in met het beschikbaar stellen van ruim twee ton extra om van september tot en met december dit jaar weer fysiek te kunnen vergaderen. Alleen de VVD stemde tegen. Die partij vindt fysiek vergaderen met publiek wel belangrijk, maar vond 200.000 euro voor zeven vergaderingen echt te hoog. De afgelopen periode werden locaties verkend die voldoende ruimte bieden om fysiek bij elkaar te komen en daar is Naturalis uitgekomen. Als reservelocaties zijn de Hooglandse Kerk en Holiday Inn/ ECC aangewezen, maar daar hoeft naar verwachting geen gebruik van gemaakt te worden.

De commissie- en raadsvergaderingen kunnen voortaan ook weer fysiek worden bijgewoond door publiek en pers. Bij de commissievergaderingen die bij het hoogheemraadschap worden gehouden, moet publiek de vergadering in een meeluisterzaal volgen. In Naturalis is voldoende ruimte in de zaal. Wel moet publiek zich aanmelden, omdat het aantal plaatsen beperkt is.

Advertentie

Leiden Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×