(Foto: Buro JP).

SP wil weten of re-integratietrajecten ten koste gaan van betaald werk

Raadslid Thomas van Halm (SP) wil van het college van burgemeester en wethouders weten of mensen vanuit een bijstandsuitkering ook op langere termijn worden geholpen naar betaald werk. Ook vraagt hij in een serie schriftelijke vragen of de verplichte onbetaalde tegenprestatie tijdens een uitkering niet ten koste gaat van een betaalde baan.

Mensen met een bijstandsuitkering zijn verplicht om een tegenprestatie te leveren in de vorm van arbeid als onderdeel van hun re-integratietraject. Dit geldt ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die deelnemen aan een participatieplaats. De ’toets op verdringing’ moet voorkomen dat door dit soort werk geen reguliere banen verloren gaan. Van Halm wil weten hoeveel mensen in Leiden een tegenprestatie uitvoeren, om wat voor werkzaamheden het gaat en hoe vaak de verdringingstoets wordt uitgevoerd.

Bevorderen doorstroom
“Er zijn in het land voorbeelden bekend van draaideur re-integratietrajecten”, schrijft het SP-raadslid. “Dat zijn mensen die na een re-integratietraject slechts voor korte tijd betaald werken om vervolgens weer in een onbetaald re-integratietraject terecht te komen.” Van Halm wil weten hoe vaak dat voorkomt in Leiden en hoeveel mensen al eerder een re-integratietraject hebben doorlopen. “En wat wordt er gedaan om draaideur re-integratietrajecten te voorkomen?”

In zijn dertien vragen wil Van Halm tot slot weten hoe de verschillende re-integratiebureaus scoren op doorstroom naar een duurzame baan. Het college van b en w heeft zes weken de tijd om op de vragen te antwoorden.

Advertentie

Leiden Maatschappij Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×