Veertig ondernemers Rooseveltstraat tegen woningbouw

Ondernemers van het bedrijventerrein Rooseveltstraat maken zich druk om de plannen die de gemeente heeft om delen van de Rooseveltstraat te transformeren tot werk-woongebied. Ongeveer veertig ondernemers spraken donderdag tijdens de Commissievergadering Stedelijke Ontwikkeling in omdat zij zich druk maken om de beoogde woningbouw. Volgens hen is er onvoldoende nagedacht over de ruimtelijke en economische gevolgen voor de bedrijven aan de straat in zuid-westen van de stad.

Een deel van de Rooseveltstraat wordt bij wijze van een pilot opnieuw ingericht als werk-woongebied. Het gaat dan om het westelijke gedeelte van het bedrijventerrein en het gebied rondom de Titus Brandsmalaan. Je kunt daarbij denken aan bedrijfsgebouwen met daarboven een woonlaag.

Gevaarlijk
Belangrijkste zorg die de ondernemers hebben, is dat er volgens hen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan door het vermengen van een woon- en bedrijfsfunctie in het gebied. Eerder gaven de ondernemers die tegen de transformatie zijn al aan dat zij niets zien in het aanbrengen van fietssuggestiestroken, omdat dit levensgevaarlijke situaties zou veroorzaken. De angst van de ondernemers is dat de kans op ongelukken alleen maar zal toenemen wanneer de transformatie van het gebied doorgang vindt.

Daarnaast wijzen de ondernemers erop dat het plan woningen toe te voegen in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De Rooseveltstraat moet namelijk volgens de gemeente ook na de transformatie een ‘matig gedifferentieerd bedrijventerrein’ blijven. Dat houdt in dat er bedrijven tot milieucategorie 3.2 toegestaan zijn. Bij dit soort bedrijven geldt echter een richtafstand van 100 meter tot woningbouw. Het toevoegen van woningbouw in de bufferzones met lichtere bedrijvigheid die deze afstand overbruggen tussen de zwaardere milieucategorie en woningbouw die al naast het bedrijventerrein bestaat, levert volgens de ondernemers een ‘onaanvaardbare aantasting van de milieuruimte van de bedrijven in de kern van het bedrijventerrein’ op.

Vierkante meters
Ab van Bostelen, penningmeester van de Ondernemersvereniging Rooseveltstraat & Trekvliet, benadrukt dat de vereniging een neutrale positie inneemt wat betreft de transformatie: “Je moet je voorstellen dat wij 120 ondernemers vertegenwoordigen. Nu is het zo dat de tegenstanders eenmaal vaak een duidelijkere stem hebben dan de ondernemers die de vermenging met een woonfunctie wél zien zitten, maar dat wil niet zeggen dat zij er niet zijn. Het zijn vooral de kleinere ondernemers die deze mengvorm omarmen.”

“Wij maken ons er hard voor dat de transformatie niet ten koste mag gaan van het aantal vierkante meters bedrijvigheid, daar zitten wij bovenop als ondernemersvereniging. Wij hebben er dan ook een probleem mee dat de gemeente wil afwijken van het eerder gestelde uitgangspunt dat de huidige hoeveelheid vierkante meters bedrijvigheid terugkomt”, stelt Van Bostelen. “Anderzijds hebben we er ook begrip voor. Het bedrijventerrein is nu eenmaal een sterk verouderd terrein uit de jaren vijftig, als je een kwaliteitsslag wil maken naar een hedendaags ondernemersterrein met woonfunctie, ontstaat caar een spanningsveld. Gelukkig heeft de gemeente ons wel toegezegd dat de vierkante meters die niet in het plangebied terugkomen, worden gecompenseerd in de directe omgeving van de Rooseveltstraat.”

Niet de ogen sluiten
Volgens Van Bostelen is er al sprake van een gestage transformatie in het gebied. “Je ziet al veel minder industrie en ambacht op dit terrein, veel fabrieken hebben al plaatsgemaakt voor onder meer sportzalen en een klimhal. Je kunt je ogen wel sluiten voor die verandering, maar daar los je niets mee op. Het toevoegen van de fietssuggestiestroken is hier ook een goed voorbeeld van. Die fietser zijn er al en maken volop gebruik van de weg. Je kunt dan zeggen ‘die horen hier niet te zijn’, of je kunt de realiteit accepteren en er voor zorgen dat de fietser gefaciliteerd wordt door zo’n strook waardoor de veiligheid erop vooruit gaat.”

Economie Leiden Maatschappij Gebiedsvisie Rooseveltstraat


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×