Artistiek leider Pepijn Smit van PS|Theater op de Garenmarkt. (Foto: Jelle Kuiper).

Ton uit Lucas van Leydenfonds naar PS|Theater

Stadsgezelschap PS|Theater krijgt 100.000 euro uit het Lucas van Leyden fonds. Dat werd gisteravond in de gemeenteraad besloten. Het gebruik van het fonds voor kunst in de openbare ruimte staat al enige tijd ter discussie.

Het voortbestaan van Stadsgezelschap PS|Theater is in gevaar nu het Fonds Podiumkunsten vorige maand de aanvraag van de Leidse theatermakers niet honoreerde. Dat gegeven bracht fractievoorzitter Pieter Krol van de ChristenUnie Leiden ertoe om in de Leidse gemeenteraad een voorstel in te dienen om een ton uit het budget voor het Lucas van Leydenfonds over te hevelen naar het theatergezelschap dat dit weekeinde het tienjarig bestaan viert met een openluchtvoorstelling op de Garenmarkt.

Het voorstel werd mede ingediend door de Partij Sleutelstad, GroenLinks en de PvdA en kreeg brede steun in de raad. Uiteindelijk stemde alleen de VVD tegen en Anandkoemar Jitan van Leiden Participeert. Jitan scheidde zich af van de Partij Sleutelstad en vormt sinds donderdagavond de tiende fractie in de Leidse gemeenteraad.

Chris de Waard in gesprek met Pepijn Smit van Stadsgezelschap PS|Theater.

PS|Theater timmert al een decennium aan de weg met voorstellingen die dicht bij de inwoners van Leiden staan. De theatermakers trekken de wijken en buurten in en maken daar voorstellingen op locatie. In de periode 2017-2020 kreeg het gezelschap dat onder de artistieke leiding staat van Pepijn Smit jaarlijks 125.000 euro van het landelijke Fonds Podiumkunsten. De vervolgaanvraag van twee ton per jaar werd niet gehonoreerd, waardoor allerlei ambities en zelfs het voortbestaan op de tocht kwamen te staan.

Het gezelschap krijgt van de gemeente Leiden sinds 2017 een jaarlijkse subsidie van 75.000 euro. Met het nu aangenomen voorstel komt daar in elk geval in 2021 en 2022 jaarlijks een halve ton bij. Voor de jaren daarna lijkt binnen de Leidse raad bereidheid om te kijken naar dekking om de tot 125.000 euro verhoogde subsidie voort te zetten, maar besluitvorming daarover volgt pas over enkele jaren.

De feestmaand waarmee PS|Theater het tienjarig jubileum viert begint deze vrijdagmiddag om 17.00 uur op de Garenmarkt met de voorstelling Wij, PS|Theater – 10 jaar PS in Leiden. Een openluchttentoonstelling met scènefoto’s en audioportretten met bezoekers, theatermakers en andere betrokkenen, neemt de bezoekers mee door de tienjarige geschiedenis 10 jaar PS|theater in Leiden.

Advertentie

Cultuur Leiden Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×