Sportverenigingen roepen om actie: 'Samenwerking met gemeente loopt stroef'

Verschillende sportverenigingen in Leiden vinden de samenwerking met de gemeente erg moeizaam. Dat bleek ook deze zomer weer toen zij bij Sleutelstad aan de bel trokken om hun verhaal te doen. Er wordt zelfs gesproken van een voortdurende ‘machtsstrijd’. Sportwethouder Paul Dirkse herkent het probleem en zegt dat er inmiddels een verbetertraject is ingezet.

De voorbeelden van de verenigingen zijn uiteenlopend. Van rugbypalen die maar niet worden gerepareerd totdat de vereniging het zelf gaat regelen, tot sproei-installaties die maandenlang in storing staan en grote vernieuwingstrajecten die door de gemeente worden ‘doorgedrukt’. De betrokken ambtenaren zouden regelmatig afspraken niet nakomen, niet bereikbaar zijn en niet willen luisteren. Zaken die bij de vrijwilligers van clubs vaak tot frustratie leiden.

Verharding
Over de relatie met de gemeente zegt Cees Ahsmann (DIOK): “Als de ambtenarij eenmaal iets wil, is er geen beweging meer in te krijgen. Er wordt een standpunt ingenomen en dat is wat het is. Het gaat niet over oplossingen, maar over macht en het eigen gelijk. Door een handjevol ambtenaren wordt er structureel niet naar de Leidse sport geluisterd. En ze stellen zich al helemaal niet dienstverlenend op.”

Klaas-Jan Doeven (Tennisclub Roomburg) bevestigt dat gevoel: “Het lijkt altijd snel naar een soort strijd te gaan. Wij tegen hun. Er leven dingen bij een club, maar er wordt gewoon niet met de mensen in gesprek gegaan. Wij merken dat het vaak de sport tegen de gemeente is, vrijwilligers tegen een professionele organisatie. Door die strijd treedt er verharding op.”

Tom van Alphen (Pernix) vertelt dat zijn korfbalvereniging onnodig met ‘net niet’-velden is opgescheept. “Wij hadden wel een goede oplossing geweten maar er is niet naar ons geluisterd. Dan denk ik, verplaats je nou eens in zo’n groep sporters of vereniging. Dat is wat we missen. Dit werkt nadelig op wat we allemaal willen: een actieve sportstad.”

Andere wind
Arthur Haasbroek (Gymsport Leiden) heeft ook al het nodige meegemaakt. Zo moest zijn net opgerichte vereniging halsoverkop uit de hal aan de Brahmslaan vertrekken, terwijl het jaren later nog steeds niet is gesloopt. “Ik vraag mij wel eens af: is het wel bij de wethouder en de politiek bekend dat het niet lekker loopt met ambtenarij? Weet men hier wel van af?”

De verenigingen vinden het vooral jammer altijd maar in strijd met de gemeente te zijn en roepen de gemeente op tot actie. Jan Koppenhol (Tennisvereniging Merenwijk): “Er moet echt een andere wind waaien. Dit doet de sport geen goed. Er zou een veel intensievere samenwerking tussen partijen moeten zijn, in plaats van strijd en rechtszaken.”

Nieuw tijdperk
Sportwethouder Paul Dirkse wil niet op individuele punten ingaan, maar erkent dat er een probleem is. Volgens de wethouder is er overigens al een verbetertraject ingezet. Dat werd zichtbaar toen het Platform Sport en Corona werd opgericht, waar naast de gemeente ook de Leidse Sportfederatie en Topsport Leiden aan deelnemen. De reacties van verenigingen over het platform zijn positief: vragen werden sneller beantwoord en er werd meegedacht over problemen rondom het gebruik van de accommodaties.

Inmiddels heeft het platform een bredere functie gekregen waar verenigingen ook met problemen en vragen buiten corona terecht kunnen. “We willen dit platform verder uitbouwen tot een plek waar heel nadrukkelijk oog is voor hoe verenigingen zich kunnen ontwikkelen.”

“Ook intern werkt de gemeente aan een betere samenwerking met sportverenigingen,” zegt Dirkse. Daarvoor worden zogenaamde ‘accountmanagers’ ingezet. “Zij gaan zorgen voor de vertaling van de wensen van de vereniging, naar de mogelijkheden van de gemeente. Is het uitvoerbaar? Is het in het belang van andere gebruikers van het sportpark? Is het betaalbaar? Er zijn allerlei dingen die afgewogen moeten worden. Hoe je dat organiseert is ingewikkeld en daar moeten wij gewoon beter in worden.”

Daarnaast wordt er een app ontwikkeld waar verenigingen problemen rondom het complex makkelijk kunnen melden. Die meldingen komen op één plek binnen en daar wordt dan meteen actie ondernomen. Dirkse: “Dit is eigenlijk een communicatiemiddel om de samenwerking te verbeteren.” De app wordt volgens de wethouder nog dit jaar gelanceerd.

Dirkse praat liever niet over de problemen uit het verleden, maar wil juist de positieve ontwikkelingen onder de aandacht brengen. “Of er een nieuw tijdperk ingezet is? Absoluut. En dat is eigenlijk iets dat al langer aan de gang is. Volgens mij zijn we echt op de goede weg. We zijn er nog niet, maar ik zie echt wel verbetering en een intensivering van de samenwerking. Volgens mij komt dat de Leidenaar die wil sporten alleen maar ten goede.”

Samen doen
Die laatste stelling moet de verenigingen goed in de oren klinken. Want ook zij willen dolgraag samenwerken. Haasbroek: “Wij doen dit allemaal in onze vrije tijd erbij en we moeten echt kijken hoe we dit nu beter samen kunnen doen. We willen juist met elkaar in dialoog komen. Het motto van dit college is ‘samen maken we de stad’, dan moeten we het ook wel echt sámen doen.”

Leiden Sport Verbeterplan Sport

Meer in dossier Verbeterplan Sport

Meer in dossier Verbeterplan Sport


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×