Leiderdorp neemt voortouw in verbeteren regionale samenwerking

Door het organiseren van één of meer startbijeenkomsten met gemeenteraden en colleges van de vijf gemeenten die gezamenlijk de Leidse regio vormen, wil de gemeenteraad van Leiderdorp het voortouw nemen in een proces dat moet leiden tot meer en betere samenwerking. De Leiderdorpse raad steunde maandagavond unaniem een voorstel van D66 dat daartoe oproept.

De afgelopen periode was bureau Berenschot in opdracht van de gemeente Leiderdorp in de weer met (opnieuw) een onderzoek naar regionale herindeling. Medio juli was dat rapport klaar en tot teleurstelling van de Leiderdorpse raadsleden bracht het weinig nieuwe inzichten: Voor fusie in te weinig draagvlak en de samenwerking kan beter.

Fusie
Toch is dit rapport nu aanleiding voor een hernieuwde poging om de samenwerking vlot te trekken. De eerste hobbel is daarbij al genomen. De fractie van de Lokale Partij Leiderdorp (LPL) wil koste wat kost dat Leiderdorp zelfstandig blijft en wilde de D66-motie daarom als enige niet steunen. Volgens woordvoerder Eric Filemon zou dat een verkeerd signaal zijn naar de achterban van de LPL die de partij bij de laatste verkiezingen in 2018 immers had beloond voor dat stevige standpunt.

Nadat alle andere partijen de LPL opriepen om de oproep tot samenwerking alsnog te steunen, ging de partij na kort fractieoverleg overstag en sloot zich alsnog aan bij de oproep. Met name omdat het voorstel nadrukkelijk niet oproept tot fusie.

Vertrouwen
D66-wethouder Rik van Woudenberg mag nu aan de slag met een aantal concrete onderwerpen die voor de hele regio van groot belang zijn. Door enkele speerpunten te kiezen met een gezamenlijk belang, hoopt Leiderdorp de samenwerking handen en voeten te kunnen geven. Samen optrekken met enkele gezamenlijke onderwerpen en dat tot een goed einde brengen is goed voor het versterken van het onderlinge vertrouwen, zo is de redenering.

Ook verwacht de raad van het college een voorstel om de inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit het dorp op een goede manier bij dat proces te betrekken.

Leiderdorp Politiek Regio


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×