Het braakliggende terrein tussen de Lorentzschool en de Hazenwinkelstraat. (Foto: Chris de Waard).

Vrienden van het Roomburgerpark willen compromis met hockeyclub

In een open brief aan de Leidse gemeenteraad stellen tegenstanders van het aanleggen van een vierde hockeyveld in het Roomburgerpark een compromis voor. Naast de Lorentzschool zouden in hun ogen twee oefenvelden voor de hockeyclub aangelegd kunnen worden. Volgens de ‘Vrienden van het Roomburgerpark’ vindt het bestuur van de hockeyclub het een sympathiek voorstel, maar stemmen ze er niet mee in. “Desalniettemin denken we een basis voor een compromis te hebben gevonden.”

Dat de hockeyclub het compromisvoorstel sympathiek zou vinden, verwijst voorzitter Bas Pietersen naar het rijk der fabelen: “We zijn hier helemaal niet over benaderd.” Pietersen ziet ook helemaal niets in het voorstel. “We zijn hier nu vijftien jaar mee bezig. In die periode is echt alles onderzocht. Tot velden op daken en zelfs ondergronds aan toe. Het plan dat er nu ligt is al het beste compromis. Niemand krijgt helemaal zijn zin, maar het is wel een aanwinst voor iedereen. Ook voor de wijk.”

Met twee trainingsvelden op de strook grond langs de Hazewinkelstraat ontstaat volgens de parkvrienden ruimte voor nieuwe leden en neemt de druk op de bestaande velden af. Ook zouden de leerlingen van de Lorentzschool er in hun ogen doordeweeks gebruik van kunnen maken. De bewuste plek is in de gemeentelijke plannen aangewezen om te vergroenen. Dat is ter compensatie van het groen dat in het park zelf verdwijnt als daar een extra hockeyveld komt. Er zouden eerder appartementen gebouwd worden op de plek naast de school, maar die plannen zijn definitief van de baan.

Stevig pijnpunt
Het verdwijnen van groen in het park is niet het enige argument dat oud-huisarts Jan de Bruijne en bioloog Helias Udo de Haas namens de Vrienden van het Roomburgerpark hanteren in hun brief aan de raad. Daarin hekelen ze ook de miljoeneninvestering die de gemeente wil doen. “Een kostenpost van bijna zes miljoen euro voor 158 extra leden van de hockeyclub. Dat is bijna 40.000 euro per extra lid. We vinden dat onverantwoord veel.” Ook de verplaatsing van de speeltuin blijft een stevig pijnpunt.

Die berekening van de kosten per extra lid voor de hockeyclub slaat helemaal nergens op, zegt hockeyvoorzitter Pietersen. “Dat veld is maar een klein deel van de totale kosten. Die zes miljoen is echt een investering in de wijk.”

Fietsstraat

Mocht de Leidse raad instemmen met een compromisvoorstel zoals de Vrienden van het Roomburgerpark voorstellen, dan gaat dat wel ten koste van parkeerplaatsen voor de hockeyers. “Maar in de eerste plaats zijn we van mening dat de hockeyvelden primair voor voetganger en fiets bereikbaar moeten zijn”, wuiven de vrienden dat probleem ook meteen weer deels weg. “Verder is een mogelijkheid dat de Hazewinkelstraat wordt verbreed en aan het eind een lus krijgt, zodat kinderen kunnen worden afgezet. Voor het parkeren kan worden gedacht aan een verbreding van het laatste stuk van de Vollenhovenkade waardoor daar ruimte voor wat meer parkeerplaatsen ontstaat.” In de plannen van de gemeente wordt dat deel van de Van Vollenhovenkade overigens afgesloten voor auto’s en ingericht als fietsstraat.

De briefschrijvers vinden het overigens niet echt nodig om een oplossing te zoeken voor parkeerproblemen. Ze zien mogelijkheden in het beter spreiden van de wedstrijden over zaterdag en zondag.

“We vragen u als raadsleden om in deze richting naar een compromis tussen sport en park te zoeken. En om tegelijk daarmee de gemeente een onverantwoorde financiële uitgave te besparen”, zo besluiten de Bruijne en de Haas hun oproep aan de raad. Morgenavond hoort de raadscommissie Onderwijs en Samenleving de voor- en tegenstanders van het herinrichtingsvoorstel van de gemeente. Op 12 november neemt de raad een definitief besluit.

Advertentie

Leiden Maatschappij Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×