Elwin Wolters stelt vragen aan wethouder over werkloosheidsbestrijding. (Foto: Chris de Waard).

Wethouder moet snel aan de slag met werkloosheidsbestrijding

Het kabinet heeft 1,4 miljard euro gereserveerd om hulp te bieden aan mensen die werkloos zijn geraakt door de coronacrisis. PvdA Leiden roept wethouder van Delft op om zo snel mogelijk een plan te maken om aanspraak te maken op een deel van het geld. “Zo hoeven mensen die onlangs werkloos zijn geraakt niet langer dan nodig thuis te zitten”, zegt PvdA-duoraadslid Elwin Wolters.

Het beschikbare geld wordt onder andere besteed aan om- en bijscholing en armoedebestrijding. Daarnaast gaat dit geld naar regionale mobiliteitsteams, die werkzoekenden in een traject naar een nieuwe baan moeten begeleiden.

Wolters: “De gemeente maakt automatisch aanspraak op een deel van het geld, maar er is ook een deel waar actief een plan voor moet worden opgesteld in samenwerking met bedrijven en het UWV. Ik vraag de wethouder om daar nu mee aan de slag te gaan, zodat het geld er zo snel mogelijk komt en werklozen niet onnodig lang thuis hoeven te zitten.”

Werkloosheidsbestrijding
Wolters benadrukt dat specifiek jongeren de meeste hulp nodig hebben: “Jongeren hebben vaak flexibele baantjes. Zij hebben daarom de hardste klappen gekregen gedurende deze crisis, en moeten zo snel mogelijk worden geholpen.”

Hij erkent dat het lastig is jongeren te bereiken die werkloos zijn, maar geen uitkering ontvangen. Wolters: “Om die reden zou ik willen dat de gemeente er actief op uit gaat. Zo kan deze groep worden opgespoord door bijvoorbeeld scholen te vragen wie vroegtijdig gestopt is met de opleiding. Deze jongeren hebben vaak een extra zetje nodig om weer aan het werk te gaan, en daar kan de gemeente op deze manier aan bijdragen.”

Wethouder Van Delft antwoordt dat de gemeente op dit moment al veel projecten heeft op het gebied van werkloosheidsbestrijding.  Daarom kan het extra geld volgens de wethouder gemakkelijk worden geïnvesteerd in deze projecten.

Wolters: “In Leiden zijn inderdaad al veel initiatieven op dit vlak. Zo worden er stages aangeboden, en is er al goede persoonlijke begeleiding. Met het extra geld kan dit nog actiever. Omdat we verwachten dat de werkloosheid de komende tijd zal stijgen, is dat ook nodig. Ik ben blij om te horen dat de wethouder van plan is om haar acties te verbreden en te verdiepen om werklozen te begeleiden.”

 

Advertentie

Leiden Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×