(Foto: Archief Sleutelstad).

Leidse regio in cijfers: zoveel afval produceren de vijf gemeenten

Inwoners van Leiden boden in 2019 gemiddeld 371 kilo huishoudelijk afval per inwoner aan. Dit is tien kilo meer dan een jaar eerder. Deze hoeveelheid afval ligt ver onder het landelijke gemiddelde van 493 kilo. In niet-stedelijke gemeenten wordt het meeste afval aangeboden. Met 463 kilo zamelt de gemeente Leiderdorp het meeste afval per inwoner in vergeleken met de andere buurgemeenten. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over al het ingezamelde huishoudelijk afval in 2019 per gemeente.

In Oegstgeest is de dalende trend van de afgelopen jaren gestopt, er werd 435 kilo huishoudelijk afval aangeboden, 11 kilo meer dan 2018. Ten opzichte van eerdere jaren daalde de hoeveelheid opgehaald afval in Zoeterwoude tot 399, een daling van 18 kilo. De cijfers van Voorschoten over 2019 zijn niet bekend. In 2018 werd in de gemeente 447 kilogram afval ingezameld, een daling van ongeveer tien kilo met het jaar daarvoor.

Verschillen tussen gemeenten
Huishoudens hebben de afgelopen decennia steeds meer mogelijkheden gekregen om afval gescheiden in te leveren, zoals via afvalcontainers of de milieustraat. Het aandeel huishoudelijk restafval is in Zoeterwoude met tien procent op het totaal van alle afval opmerkelijk laag. Er wordt in deze gemeente veel gescheiden afval aangeboden. Vooral het gewone GFT-afval, oud papier, glas en PDM (plastic- metalen- en drankenkartons) worden relatief vaker gescheiden aangeboden.

Het aandeel huishoudelijk afval ligt in Leiden op 54 procent, gevolgd door Voorschoten met 50 procent. Het aandeel grof huishoudelijk afval ligt in beide gemeenten tweemaal zo hoog als in de buurgemeenten. Er bestaan grote verschillen in afvalproductie en -verwerking tussen gemeenten. Zo wordt in grote steden minder vaak gft-afval gescheiden, omdat kleinbehuisden geen ruimte hebben voor een gft-container.

In niet-stedelijke gemeenten, waar meer huizen een tuin hebben, werd in 2019 gemiddeld 90 kilogram groente-, fruit- en tuinafval per inwoner ingezameld. Zoeterwoude is met 110 kilo koploper, Leiderdorp en Oegstgeest zamelden respectievelijk 63 en 78 kilo gft-afval in. In stedelijke gemeenten was dit gemiddeld 29 kilo per inwoner, Leiden ligt met 27 kilo nog net onder het gemiddelde.

Met 59 kilo aan oude papier en karton is Oegstgeest koploper in de Leidse regio. Dit gewicht ligt boven het landelijke gemiddelde van 49 kilo. En het is tweemaal de hoeveelheid (29 kilo) als in verstedelijkte gemeenten. Leiden zamelt gemiddeld per inwoner zo’n 30 kilo papier op. Voorschoten (40 kilo) en Leiderdorp (37 kilo) blijven ruim onder het gemiddelde.

Afvalstoffenheffing
Met de opbrengst van de afvalstoffenheffing betaalt de gemeente de kosten die gemaakt worden voor het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. De tarieven worden door de gemeenten vastgesteld. Hoewel er geen directe relatie is tussen het totaal aantal kilo’s afval en het bedrag van de afvalstoffenheffing, valt Leiderdorp op. De inwoners betalen het meest (359 euro) aan afvalstofheffing en bieden ook het meeste (463 kilo) afval aan. Per kilo afval is dat 77 cent.

De afvalstoffenheffing in Leiden is redelijk gemiddeld te noemen, maar de kosten per kilo afval zijn met 84 cent het hoogst in de regio.
In Zoeterwoude betalen de inwoners het minst (170 euro) maar bieden relatief veel (399 kilo) afval aan. De kosten per kilo afval zijn met 43 cent dan ook de laagste in de regio.

Opmerkelijk
Per inwoner werd er in Oegstgeest iets meer dan tien kilo aan afgedankte elektrische apparaten als afval ingeleverd. Het CBS rapporteert voor Leiden en Leiderdorp dat er voor bijna 10 kilo per inwoner aan bruikbaar huisraad is aangeboden, dat is omgerekend toch 1.500.000 kilo in totaal.

Maatschappij Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×