(Foto: Roderik van Nispen).

Leidenaar Maarten Feteris tijdens afscheid beloond met hoge Koninklijke onderscheiding

Leidenaar Maarten Feteris, president van de Hoge Raad der Nederlanden is vanmiddag tijdens een speciale zitting van de Hoge Raad benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Feteris kreeg de hoge Koninklijke Onderscheiding uit handen van minister Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, ter gelegenheid van zijn afscheid op 1 november als president van de Hoge Raad.

Feteris wordt in de juridische wereld beschouwd als een eminent, deskundig en gezaghebbend jurist op het terrein van het belastingrecht. Zijn diepgaande kennis en haast fotografische geheugen dragen hieraan bij. Zijn publicatielijst is indrukwekkend en zeer uitgebreid. Naast de op het belastingrecht gerichte nevenactiviteiten vervult hij ook meer algemeen juridische activiteiten. Hij is lid van verschillende adviesraden, veelal verbonden aan de wetenschap, van universiteiten.

In september 2008 werd Feteris (1960) benoemd tot raadsheer in de Hoge Raad. Daarvoor is hij werkzaam geweest in de belastingadviespraktijk en was hij 14 jaar raadsheer-plaatsvervanger in de Belastingkamer van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Per april 2013 werd Feteris benoemd tot vicepresident van de Hoge Raad. Een jaar later werd hij benoemd tot president, iets dat vrij uitzonderlijk is zo snel na zijn benoeming tot vicepresident. Binnen de rechterlijke macht is de president van de Hoge Raad in rang de hoogste rechter in Nederland.

Gedurende zijn hele werkzame periode bij de Hoge Raad heeft Maarten Feteris blijk gegeven van een karaktervolle en voorbeeldige plichtsvervulling. Zijn ambities waarmee hij aan het presidentschap begon, heeft hij grotendeel verwezenlijkt. Hij heeft als lid en president van de Hoge Raad het instituut ‘gedragen’ en de waarde daarvan binnen de democratische rechtsstaat uitgedragen en waar nodig, ook in het buitenland, verdedigd. Zijn inzet getuigt van een grote betrokkenheid bij de samenleving. Alom is grote waardering voor de wijze waarop Maarten Feteris zijn presidentschap heeft vervuld en de verbindende rol die hij tussen andere instituten heeft gespeeld.

 

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×