De Leidse raad nam donderdag de motie aan tijdens de digitale begrotingsbehandeling.

Leidse raad: Stop intentieverklaringen op scholen die homoseksualiteit afwijzen

Met de stemmen van CDA en ChristenUnie tegen, heeft de Leidse gemeenteraad de praktijk veroordeeld waarin scholen aan ouders vragen een ‘anti-homoverklaring’ te ondertekenen. Dit zou gebeuren op een aantal reformatorische scholen, waarvan Leiden er ook een heeft: het Driestar College.

Tijdens de Begrotingsraad van 12 november diende GroenLinks samen met D66, VVD, PvdA, PvdD, SP en PS een motie in die zich tegen deze praktijk uitspreekt. Verder roept de motie het college van burgemeester en wethouders op in gesprek te gaan met de besturen van Leidse scholen die zo’n intentieverklaring vragen.

De reden dat de twee christelijke partijen in de gemeenteraad die oproep niet steunden, is niet gelegen in het feit dat ze dergelijke verklaringen goedkeuren. Het CDA wil geen moties steunen over zaken waar de gemeente niet over gaat, de ChristenUnie omdat het Driestar College zo’n verklaring helemaal niet aan ouders voorlegt.

Fractievoorzitter Pieter Krol van de CU vroeg zijn GroenLinks-collega Gebke van Gaal of ze met het Driestar College had gesproken over de kwestie. Dat bleek niet het geval. Hijzelf sprak wel met het schoolbestuur en kreeg van directeur Wim de Kloe te horen dat er niet met zo’n verklaring werd gewerkt. “Wel wordt ouders gevraagd de grondslag van de school te onderschrijven”, hoorde Krol. “Concreet zijn dat de bijbel en de daarvan afgeleide belijdenisgeschriften. Ik vind dat relevante informatie, we moeten als politiek niet zorgen voor een storm waar in Leiden geen sprake van is.”

In de verder door alle andere partijen gesteunde motie spreekt een meerderheid van de gemeenteraad uit dat er zo snel mogelijk een einde aan deze praktijk moet komen. “Ieder kind en elke jongere heeft recht op een veilig schoolklimaat, op elke school, dus ook als die zijn basis vindt in het geloof,” licht GroenLinks-raadslid Marleen Schreuder op oproep toe. Ze is voor haar partij woordvoerder LHBTI+-emancipatie.

Aanleiding voor de motie is het landelijke debat tussen de Tweede Kamer en minister Slob over het gebruik van zogenaamde intentieverklaringen. Het gaat hierbij om het gebruik dat de toelating van een leerling op een school afhankelijk wordt gemaakt van het ondertekenen van een document door de ouders waarin zij homoseksualiteit afwijzen. Schreuder: “Dit is niet zoals de minister uiteindelijk schoorvoetend en onder hoge druk toegaf ‘misschien een brug te ver’, maar gewoon volstrekt onacceptabel.”

Veilig schoolklimaat
Jonge mensen moeten volgens de Leidse politici alle vrijheid hebben om zich persoonlijk en seksueel te ontwikkelen. “Jongeren met homoseksuele gevoelens hebben al extra uitdagingen in vergelijking met anderen. Negatieve reacties, pesten en geweld komen nog steeds veel voor. Weten dat je school je ouders heeft gevraagd jouw gevoelens en identiteit af te wijzen, zorgen er per definitie voor dat je niet meer kunt spreken van een veilig schoolklimaat.”

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×