Burgemeester Aptroot. (Foto: Omroep West).

Voorschotense burgemeester Aptroot reageert verbaasd op open brief oppositie

Waarnemend burgemeester Charlie Aptroot herkent zich niet in de kritiek van meerdere oppositiepartijen. Op de SP na schreef de voltallige oppositie afgelopen maandag een open brief aan de voorzitter van de gemeenteraad met kritiek op de bestuurscultuur. Ze vonden dat het gemeentebestuur te weinig luistert naar de gemeenteraad. Aptroot, die als burgemeester de raad voorzit, schrijft nu terug dat hij er ‘met enige verbazing’ kennis van heeft genomen.

De directe aanleiding van de kritiek is het voorgenomen besluit om van de bibliotheek een multifunctionele accommodatie (MFA) te maken. Daarmee werd voorbijgegaan aan de andere opties zoals het verbouwen van de Kruispuntkerk. Dat was te duur. De oppositiepartijen wilden echter een onderzoek naar de mogelijkheden met andere kostendragers. Die wens zou het gemeentebestuur hebben genegeerd bij het voorstellen van de bibliotheek als MFA.

Dat de gemeenteraad het voorgenomen besluit via een persbericht moest vernemen droeg niet bij aan de verhoudingen die al op scherp stonden bij sommige partijen. Bovendien was het niet de eerste keer dat het gemeentebestuur ‘haar eigen gang ging’. Zo werd er in de open brief gewezen op de procedure rondom de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis. Zodoende liep de emmer met frustratie bij de oppositie over.

Eer en geweten
Aptroot schrijft dat hij niet begrijpt waar de kritiek vandaan komt. “Het college herkent zich niet in dit signaal en respecteert juist de besluiten van de raad en voert deze besluiten naar beste eer en geweten uit.” De plannen voor de nieuwe multifunctionele accommodatie wil hij dan ook graag bespreken in de commissie- en raadsvergadering: “Zoals dat past bij het democratisch proces.”

Ketel
Opvallend aan de open brief van maandag is dat de SP, ook een oppositiepartij, niet bij de ondertekenaars hoort. Fractievoorzitter Erik Maassen vindt de bestuurscultuur ten opzichte van de vorige raadsperiode juist verbeterd. “De pot verwijt namelijk de ketel. In het vorige college, waar bijna al deze partijen betrokken waren, was dit probleem veel en veel erger. Toen ging de coalitie nog net geen koffie drinken als GroenLinks of de SP aan het woord was”, aldus Maassen in een tweet.

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×