(Foto: gemeente Leiden).

Nog geen beslissing over extra miljoenen voor stadhuisverbouwing

Een blunder van de gemeente Leiden zorgde er dinsdagavond voor dat de leden van de raadscommissie Werk en Middelen de behandeling van het collegevoorstel voor extra geld voor de verbouwing van het Leidse stadhuis, niet af konden maken. Halverwege de discussie ontdekte wethouder Marleen Damen, zij gaat over de ambtenarenhuisvesting, dat de raadsleden een verkeerde versie van het collegevoorstel hadden ontvangen.

Een opmerking van wethouder Damen maakte de zaak er niet beter op: “Tot nu toe heb ik het u niet hoeven te vertellen, maar u heeft een ander raadsvoorstel gezien dan dat we in het college hebben vastgesteld.” Dat zorgde voor de nodige consternatie bij verschillende partijen en ook commissievoorzitter Antoine Theeuwen zat duidelijk met de kwestie in zijn maag en schorste de vergadering om uit te zoeken wat er mis gegaan was. Uiteindelijk werd besloten om de verdere behandeling door te schuiven naar de vergadering van 8 december. Dan buigen de raadsleden zich alsnog over het ophogen van het verbouwingsbudget met ruim 2,6 miljoen euro.

Asbest
Het college vraagt de gemeenteraad om extra geld voor een drietal zaken. Tijdens de verbouwing is gebleken dat er meer asbest in het pand zit dan was voorzien. Ook moet de constructie van het gebouw versterkt worden, moet er nog licht- en zonwering komen en wil het college op de tweede etage niet alleen de monumentale raadzaal restaureren, maar ook op de rest van die verdieping enkele zaken aanpakken. Het gaat daarbij om het moderniseren van voorzieningen. Bijvoorbeeld het in orde maken van het geluid in de burgerzaal. Sprekers zijn altijd slecht te verstaan in de galmende marmeren ruimte.

De raadsleden zijn vrijwel allemaal ongelukkig met het benodigde extra geld. “Dit is al de derde keer dat de verbouwing duurder uitvalt en u om extra geld vraagt”, zo vonden zo’n beetje alle fracties. Ook wethouder Damen zelf baalt er van. “Ik had u dit liever niet gevraagd.” De dekking van de kosten baart een aantal partijen ook zorgen. De extra investering van 2.660.000 euro kost de gemeente jaarlijks zo’n 125.000 euro aan rente en aflossing. Dat bedrag wil Damen dekken door in de toekomst een deel van de ruimte in het Stadskantoor aan de Bargelaan te verhuren. Als de verbouwing klaar is, verhuist een deel van het personeel weer naar het stadhuis. Daardoor komt ruimte vrij in het Level gebouw.

Eigenlijk is het enige lichtpuntje in dit dossier dat ook met de extra miljoenen het bedrag dat de gemeente jaarlijks kwijt is aan de werkplekken voor het ambtenarenapparaat onder de eerder afgesproken bovengrens van 6,19 miljoen euro blijft. De ruim 6 miljoen euro het bedrag dat de gemeente voor de verbouwing en het betrekken van een aantal etages in gebouw Level Leiden kwijt was aan de ambtenarenhuisvesting.

Blunder
Door de fout van de gemeente is nu dus nog geen beslissing genomen over de verbouwingskosten van het stadhuis. De fout kwam aan het licht door een vraag  van SP-raadslid Thomas van Halm over het voorstel dat het college aan de raad had voorgelegd. Daarin werd gevraagd om extra geld om er in het monumentale stadhuis meer asbest is ontdekt dan vooraf was voorzien, maar ook om nu de verbouwing toch bezig is, meteen de tweede etage aan te pakken. Dat kost zo’n 800.000 euro extra. De SP wilde weten waarom het college dat niet als optie aan de raad voorlegde, zodat er nog wat te kiezen valt.

Op dat moment viel het kwartje bij Damen zie wel wist dat er iets mis was met de stukken, maar er vanuit was gegaan dat het tijdig was opgelost. Ze drukte zich daarbij echter zó onhandig uit dat verschillende raadsfracties zich afvroegen wat de wethouder voor hen verborgen wilde houden. “Tot nu toe heb ik het u niet hoeven te vertellen, maar u heeft een ander raadsvoorstel gezien dan dat we in het college hebben vastgesteld. Waarschijnlijk is er iets verkeerd doorgestuurd, want in het voorstel dat we hebben vastgesteld, zit wel die keuze om de tweede etage aan te pakken óf om dat niet te doen.”

De uitleg van de wethouder maakte het er niet beter op. “Dit voorstel hebben we als raad voorbereid en nu blijkt het om een ander voorstel te gaan? Dat kan toch niet”, vond VVD-fractievoorzitter Dorien Verbree. “Bovendien zouden we dit voorstel eigenlijk al eerder behandelen, dus ik vraag me af wat er dan in de afgelopen weken allemaal is gebeurd.” Daarop weigerde ze het voorstel verder te bespreken: “Stel het maar uit, we wachten wel tot we het echte raadsvoorstel hebben. We gaan nu niet over een voorstel discussiëren dat we nu in twee minuten moeten lezen. CU-fractieleider Pieter Krol viel haar meteen bij en ook een derde oppositiepartij, het CDA, bleek niet van plan om de fout zomaar te laten passeren. “Dit maakt mij wel een beetje argwanend”, reageerde fractievoorzitter Joost Bleijie van het CDA in de richting van Damen: “U zei net in uw bijdrage dat u het er eigenlijk liever niet over had willen hebben. Dan gaan bij mij de alarmbellen op rood en heb ik het idee dat er informatie achtergehouden wordt.” Dat bleek allemaal niet het geval, zo bevestigde ook commissievoorzitter Theeuwen.

Niet zorgvuldig
“Mijn oprechte excuses dat dit zo is gelopen. Ik kwam hier anderhalf uur geleden achter toen ik de stukken opende en andere besluitteksten zag. Toen ben ik als een gek gaan appen met de ambtenaren en heb ook meteen de griffie in kennis gesteld”, legde Damen de ontstane situatie uit. Ze besloot niet aan de noodrem te trekken omdat de verkeerde tekst in haar ogen niets af deed aan de discussie die op dat moment gaande was. “De bedragen klopten en de besluiten waren ook hetzelfde. Het ging vooral om tekstuele wijzigingen. In de schrik van het moment heb ik mijn woorden niet zorgvuldig gekozen.”

Op 8 december wordt de discussie voortgezet. Dat moet de commissieleden voldoende tijd geven om de juiste versie te lezen en zich voor te bereiden.

Advertentie

Leiden Politiek Verbouwing Stadhuis Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×