Een klein jaar geleden zaten klassen vanzelfsprekend vol en waren gastdocenten van harte welkom, nu is thuisonderwijs weer de norm. (Archieffoto: Gerry van Bakel).

'Uitdaging om noodopvang te combineren met onderwijs op afstand'

De eerste schooldag na de kerstvakantie zag er dit jaar heel anders uit. Vlak voor de kerstvakantie verraste het kabinet de basisscholen met een algemene sluiting tot in ieder geval 18 januari. En dus zitten leerkrachten en kinderen weer achter beeldschermen in plaats van samen in de klas. Toch zijn er ook scholen met volle klassen waar kwetsbare leerlingen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep worden opgevangen.

De koepelorganisatie ProoLeiden-Leiderdorp heeft twintig basisscholen voor openbaar en speciaal onderwijs in Leiden en Leiderdorp onder haar hoede. Directeur-bestuurder Marton de Pinth vertelt dat het de eerste dag na de kerstvakantie goed is gegaan op de aangesloten scholen. “We hebben de laatste drie dagen voor de officiële kerstvakantie begon, kunnen benutten om alles goed voor te bereiden. We hebben zeker gezien dat er meer vraag is naar noodopvang van kinderen. Dat verschilt overigens enorm per school. Op de ene school gaat het om een paar kinderen, maar op bijvoorbeeld de Lorentzschool zijn het 218 kinderen en dat is meer dan een derde van het totaal aantal kinderen.”


Nieuws071-presentator Gerry van Bakel in gesprek met directeur-bestuurder Marton de Pinth van Proo Leiden-Leiderdorp over onderwijs in tijden van corona-lockdown.

Dat legt veel druk op de leerkrachten en directies van de scholen, weet De Pinth. “Het is echt een uitdaging om die noodopvang te bieden in combinatie met onderwijs op afstand. Je moet goed organiseren wie wat doet. Welke kinderen je waar en op welke manier opvangt. Het is natuurlijk heel erg dubbel, we willen goed onderwijs bieden aan alle kinderen. We vragen ouders om ons zoveel mogelijk te helpen door het thuis zelf vorm te geven. En daar helpen we hen ook mee.”

Maatwerk
Wat voorheen overzichtelijk was met zo’n dertig leerlingen in de klas, is nu een lappendeken van mogelijkheden, voorschriften en uitzonderingen. De meeste kinderen krijgen thuis onderwijs op afstand. Via een digitale verbinding met de leerkracht die, ook vanuit huis, de lessen begeleidt. Andere kinderen maken gebruik van de noodopvang en komen wel naar school en er zijn ook kwetsbare kinderen die de structuur en ruimte van de school nodig hebben en onderwijs op school krijgen.

Al met al een hele puzzel voor de scholen. “We laten het zoveel mogelijk aan de scholen zelf”, zegt De Pinth. “Omdat de verschillen per school zo groot zijn, is het van belang dat je op elke school bekijkt hoe dat het beste georganiseerd kan worden. Het is echt maatwerk.”

Mocht de lockdown verlengd worden, dan zal er langzamerhand wat geschoven worden met het aanbod. De Pinth legt uit dat de focus nu op de eerste twee weken bij het cognitieve deel van het onderwijs ligt, taal en rekenen om het simpel te zeggen. “Als de lockdown voortduurt, voegen we daar ook andere vakken aan toe.” zegt De Pinth. “Zoals bewegingsonderwijs, dat hebben we ook gedaan tijdens de eerste lockdown.”

Leiden Leiderdorp Maatschappij Onderwijs


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×