(Foto: Screenshot Google Maps).

Welles-nietes-discussie, maar zwemmen in Hofvliethaven mag toch weer

Het bordje ‘verboden te zwemmen’ in de Hofvliethaven in de Voorschotense wijk Starrenburg II wordt weggehaald. Over de gevolgen hiervan en of het juridisch allemaal wel mag, denken omwonenden echter verschillend. Zo vreest een deel voor overlast en onveiligheid, terwijl andere bewoners zeggen dat de situatie juist overzichtelijk is. Het gemeentebestuur heft het verbod nu op, maar adviseert wel om gebruik te maken van andere aangewezen zwemwaterlocaties.

Onder leiding van de vorige burgemeester Pauline Bouvy-Koene kwam er een verbod op het zwemmen in de Hofvliethaven. Dat werd ingesteld op basis van het Politie binnenvaart-reglement. Daarin staat dat er niet gezwommen mag worden in een haven. Nu komt de gemeente daar op terug omdat de haven niet zou vallen onder het Politie binnenvaart-reglement, maar onder de gemeentelijke wetgeving.

Dat de gemeente er op terugkomt, is het gevolg van een brief van bewoners. Voor de zomer van vorig jaar vroegen zij om het opheffen van het verbod omdat het niet tot gevaarlijke situaties zou leiden. Bovendien zou het besluit ‘onterecht en eenzijdig’ genomen zijn. “De situatie is uitermate overzichtelijk. Vaartuigen zijn de zwemmers niet tot last aangezien die de bewegingen lang van tevoren zien en graag bereid zijn even op zij te gaan”, aldus de bewoners.

Aanklagen
Het gemeentebestuur heeft vervolgens met bewoners gesproken en het verbod nog eens onder de loep genomen. De lezing is nu dat het binnenvaartreglement alleen van toepassing is op Rijkswateren. De Hofvliethaven wordt gezien als gemeentelijk openbaar water en daarvoor geldt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarin staat wel dat er een zwemverbod kan komen als het ‘hinder of gevaar’ veroorzaakt, maar volgens de gemeente is daar bij de Hofvliethaven geen sprake van. Daarom verbiedt de gemeente het zwemmen niet langer, maar wordt wel geadviseerd om ergens anders te zwemmen. Bijvoorbeeld in zwembad ’t Wedde of recreatiegebied Vlietland.

Dat het verbod opgeheven wordt, zet kwaad bloed bij andere omwonenden. Zij vrezen ‘overlast en onveilige situaties’. “Ik heb twee bijna ongelukken met kinderen die net niet onder een boot raakte, gezien”, zegt Jan Kleyweg wiens tuin aan de haven grenst. Over de overlast vertelt hij dat er met ‘flessen bier werd gegooid’. Kleyweg zegt dan ook dat hij het niet zal nalaten om de gemeente aan te klagen voor ongelukken en schade die ‘zeker zullen ontstaan’.

Welles-nietes
Buiten het feit dat sommige omwonenden dus vrezen voor onveilige situaties zijn ze het ook niet eens met de beredenering van de gemeente. Zij zeggen dat de Hofvliethaven wel degelijk een haven is waar het binnenvaartreglement voor geldt. “Ik heb dat zelfs nagevraagd bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat”, zegt Pieter Verkuilen. “Er is geen grond om het zwemverbod op te heffen.”

Om alle onduidelijkheid weg te nemen en er geen welles-nietes-discussie van te maken gaat de gemeente een extern advies inwinnen. Over de overlast zegt waarnemend burgemeester Aptroot dat dat ‘niet meer is dan op andere plekken’. Wel gaat hij kijken of er een nieuw bordje kan komen. Niet met ‘verboden te zwemmen’, maar met ‘verboden overlast te veroorzaken’.

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×