Hoogheemraad van Rijnland Thea Fierens heeft afgelopen week het startsein gegeven. (Foto: PR).

Leiden start met zuiveren medicijnresten uit afvalwater

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat medicijnresten uit het water filteren. Daarvoor is afgelopen week begonnen  met de bouw van een installatie bij de waterzuivering in Leiden Noord. Rijnland is het eerste waterschap dat deze nieuwe zuiveringstechniek gaat toepassen.

Het wordt steeds duidelijker dat medicijnresten in oppervlaktewater een groeiend probleem zijn. De bouw van de nieuwe, vergaande zuiveringsstap PACAS is een eerste aanzet om meer medicijnresten en andere microverontreinigingen uit het water te verwijderen. Dat gaat ook op andere plekken in Nederland gebeuren, waar andere waterschappen niet alleen meer gaan zuiveren, maar ook met de geneesmiddelenindustrie gaan kijken hoe kan worden voorkomen dat medicijnresten in water terecht komen. Rijnland gaat daar actief over in gesprek met ziekenhuizen, zorginstellingen en met apothekers en huisartsen.


Projectmanager Freek Opraus van het hoogheemraadschap van Rijnland over de nieuwe installatie

Europees belang
Thea Fierens, hoogheemraad van Rijnland, ziet een toekomst waarin we niet meer spreken over afvalwater. Deze extra zuiveringstap biedt daartoe een oplossing, maar ze pleit vooral voor een brede aanpak van deze microverontreinigingen. “Consumenten moeten zich bewust zijn van het feit dat in vele producten die wij gebruiken kleine microplastics zitten en dat onze medicijnresten in het afvalwater komen. Door deze extra zuiveringstechnieken en samen met consumenten en bedrijven deze verontreiniging aan te pakken, kunnen we straks zeggen: ‘afvalwater bestaat niet meer’.”

“Waterzuivering is een topprioriteit voor Rijnland”, zegt het waterschap. “Maar dat kunnen we niet alleen. Deze extra zuiveringsstap op de waterzuivering in Leiden Noord is één maatregel, maar niet voldoende.” Rijnland ziet deze innovatie dan ook als een stap op weg naar meerdere locaties. “Het is ook een Europees belang en deze technieken worden dan ook al in Duitsland en Zwitserland op grote schaal toegepast.” Rijnland wil vooral de aanpak vanuit de totale context blijven bekijken.

Gedragsverandering vissen
Afgelopen jaren zijn de analysetechnieken verbeterd en nu kunnen we zien dat lage concentraties van geneesmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen. Dit noemen we microverontreiniging. Dit is niet gevaarlijk voor de mens maar kan effect hebben op kleine organismes en leiden tot gedragsverandering bij onder meer vissen. Er komen steeds meer innovatieve oplossingen om de kwaliteit van het afvalwater te verbeteren. PACAS is er daar één van.

Met het slaan van de eerste paal afgelopen week is de bouw van een PACAS-installatie een feit. Naar verwachting zal de installatie in augustus in bedrijf worden genomen.

Duurzaamheid Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×