Subsidieregeling gemeente Leiden moet enthousiasme voor energietransitie aanwakkeren. (Foto: Robbert Beurse).

Gemeente Leiden trekt driekwart miljoen uit voor aanjagen energietransitie

Van het gas af, duurzaam en klimaatneutraal zijn begrippen die meer en meer voorbijkomen. Maar nog niet iedereen heeft ervan gehoord, weet wat het betekent en wat hij of zij daar zelf aan kan bijdragen. De gemeente Leiden komt nu met een subsidieregeling die het delen van kennis, ervaring en enthousiasme moet aanwakkeren.

Zoals kinderen eerder leren fietsen van andere kinderen zíen fietsen, willen bewoners soms ook eerder iets aannemen van een medestadsgenoot. Van buur tot buur, even over de heg bij wijze van spreken. En daar speelt wethouder Fleur Spijker op in met de nieuwe subsidieregeling lokale energie-initiatieven. Om de energietransitie, de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, aan te jagen. Bewoners kunnen geen geld aanvragen om zonnepanelen op hun dak te leggen of een warmtepomp aan te schaffen, maar wel om andere mensen in hun straat, buurt en stad enthousiast ervoor te maken.

Nieuws071-presentator Gerry van Bakel in gesprek met wethouder Fleur Spijker over de nieuwe subsidieregeling voor lokale initiatieven ter bevordering van verduurzamen energie.

“We willen graag dat bewoners elkaar enthousiast gaan maken voor de energietransitie”, zegt Fleur Spijker. “En wat mij betreft zo concreet mogelijk. We gaan dat niet invullen, maar ik weet dat er al een heleboel mooie initiatieven zijn in de stad. Als ik voorbeelden moet noemen: het opzetten van een collectieve inkoopactie voor spouwmuurisolatie en het opzetten van een samenwerking met middelbaar beroepsonderwijs.”

Vliegwiel
Een dergelijke voortrekkersrol wordt in de stad onder andere al door de wijkambassadeurs opgepakt, maar Spijker ziet graag dat ook andere inwoners geprikkeld worden om zelf na te gaan denken en contacten te gaan leggen in de eigen buurt met medestanders. “We willen zo breed mogelijk dat vliegwiel gaan aandraaien zodat zoveel mogelijk mensen erbij betrokken worden.”

De komende drie jaar trekt wethouder Spijker een kwart miljoen per jaar uit voor deze regeling. Elk jaar zijn er twee rondes waarin het geld verdeeld wordt. De deadline voor de eerste aanvraag is 1 april, de tweede ronde sluit op 1 september. Zowel individuele bewoners, als bewonersgroepen of wijkorganisaties kunnen een aanvraag indienen. Maximaal wordt er 15.000 euro toegekend.

Energie-armoede
De gemeente probeert de subsidieregeling zo eenvoudig mogelijk aan te bieden, aldus wethouder Spijker. “Als we signalen krijgen dat het te moeilijk is, gaan we daar iets aan doen.” Want de energietransitie kan alleen slagen als alle inwoners van Leiden mee doen. “We willen ook de zogenaamde energie-armoede aanpakken. Ook mensen met een kleine beurs moeten kunnen aanhaken.”

Een aanvraag voor deze subsidieregeling kan vanaf begin maart worden ingediend via een aanvraagformulier op de website van de gemeente Leiden.

 

Advertentie

Economie Leiden Maatschappij Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×