Werhouder Ashley North is verguld met de brede steun waarop zijn plannen voor een autoluwe binnenstad in de raad kon rekenen.

Leiden maakt centrum steeds autoluwer

De Leidse gemeenteraad heeft donderdagavond in grote meerderheid ingestemd met het verder autoluw maken van de binnenstad. In de plannen staan tientallen voorstellen om dat doel te bereiken.

De VVD, SP, de Partij Sleutelstad (PS) en Leiden Participeert (LP) stemden tegen het plan, maar zijn op zich niet tegen het verder autoluw maken van het centrum. Wel tegen de manier waarop. Zo wil de VVD bijvoorbeeld dat er geen parkeerplaatsen worden opgeheven voordat er alternatieve parkeermogelijkheden zijn gerealiseerd. Ook wilden de liberalen dat er geen proef komt met het afsluiten van de Rijnzichtbrug, maar die komt er wel.

Ook de andere neestemmende partijen waren vooral tegen omdat hun wijzigingsvoorstellen of wensen niet gehonoreerd werden. Zo wilde de SP het busvrij maken van de Stationsweg uit het plan halen en dat besluit pas later nemen als de raad zich over de ontsluiting van het stationsgebied buigt. Dan is namelijk ook duidelijk hoe de omgeving daar over denkt. Ook de PS schaarde zich daar achter. De LP stemde tegen toen de eenmansfractie van Anandkoemar Jitan geen steun kreeg van de andere partijen voor zijn voorstel om een ‘Helpdesk Autoluwe Binnenstad’ op te tuigen. Alleen het CDA vond dat wel een goed idee.

Een belangrijke wijziging die de raad wel aanbracht in het voorstel om het centrum een stuk autoluwer te maken, werd ingediend door de PvdA en kreeg de steun van alle andere partijen. Het voetgangersgebied rond de Pieterskerk en de Hooglandse Kerk wordt zo snel mogelijk uitgebreid. Ook komen er camera’s om kentekens te registreren om automobilisten selectief toegang tot het gebied te kunnen geven.

Leiden Politiek Autoluwe Binnenstad


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×