Remco Stolwijk is de eerste eigenaar van een Leidse afvalsleutel. (Foto: Vera Brouwer).

Leidse afvalsleutel: de oplossing voor klemmende containers en zwerfafval

Een ondergrondse container adopteren kon in Leiden al een paar jaar, maar sinds kort kunnen inwoners van Leiden ook een eigen afvalsleutel krijgen. Dragers van de Leidse afvalsleutel kunnen nu zelf klemmende afvalcontainers openmaken en daarmee een hoop problemen verhelpen. De eerste sleutel is inmiddels uitgedeeld.

Maandelijks komen er ruim zevenhonderd meldingen bij de gemeente binnen over ondergrondse afvalcontainers die klemmen of omringd zijn door vuilniszakken. Daarom dienden GroenLinks en VVD Leiden het voorstel in dat inwoners in staat stelt om klemmende afvalcontainers zelf te verhelpen. De motie is door de gemeenteraad met een ruime meerderheid aangenomen. Vanaf nu kunnen Leidenaren dus een container adopteren én een afvalsleutel krijgen.

“Wanneer je een container adopteert, ben jij diegene die in de gaten houdt of al het vuilnis nog in de container past”, legt GroenLinks-raadslid Marleen Schreuder uit. “En zo nodig ruim je het zwerfafval eromheen op. Daarnaast sein je de gemeente in wanneer er problemen zijn.”

Aanvullend op het adopteren van een container, kunnen mensen nu ook een ‘Leidse afvalsleutel’ krijgen. Met de sleutel van de container kan direct actie ondernomen worden als een container klemt. Schreuder: “De containers klemmen regelmatig, omdat iemand er bijvoorbeeld een te volle vuilniszak in heeft gestopt. De gemeente krijgt hier geen automatische melding van. Zij krijgen pas een melding wanneer de bak vol zit.”

Met het initiatief hopen GroenLinks en VVD dat de hoeveelheid zwerfafval op straat en het aantal klachten bij de gemeente afneemt. Daarnaast brengt het volgens Schreuder ook andere positieve effecten met zich mee. “Inwoners krijgen een stukje eigenaarschap over hun woonwijk. Hierdoor ga je je verantwoordelijk voelen voor je leefomgeving. Een schone stad is een veilige stad waar mensen elkaar misschien sneller ontmoeten.”

Dankbaar
Remco Stolwijk (24) is secretaris van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van zijn flat en is de eerste Leidenaar met een afvalsleutel op zak. “Het regende klachten van bewoners bij de VvE over klemmende containers. We belden dan de gemeente, maar het duurde vaak twee à drie dagen voordat zij het kwamen regelen. Nu ik de afvalsleutel heb, kunnen we het gelijk zelf oplossen. Het werkt echt fantastisch”, vertelt Stolwijk enthousiast.

Een medewerker van de afdeling beheer overhandigt de afvalsleutel en legt uit hoe je hem moet gebruiken. “Hij heeft laten zien waar ik de sleutel in moet steken, hoe ik het afval loskrijg en waar ik op moet letten”, zegt Stolwijk. “Als een container verstopt is, lichten de bewoners mij in. Ik ga dan naar de container toe, draai het slot om en maak de container voorzichtig open. Vervolgens kan ik aan de onderkant gemakkelijk het afval eruit halen en de klep weer sluiten. Heel makkelijk.”

Stolwijk raadt het iedereen aan om ook een container te adopteren. “Maar juist voor VvE’ers is het makkelijk, omdat zij een hoop leden onder zich hebben en makkelijk aanspreekbaar zijn voor bewoners”, zegt Stolwijk. “Het is een kleine moeite en ik heb er hartstikke veel plezier van. Alle bewoners zijn blij met me. Het is enorm dankbaar werk”, besluit hij.

Wil je een container adopteren en ook eigenaar worden van een Leidse afvalsleutel? Dit kan door een mail te sturen naar aandeslag@leiden.nl

Advertentie

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×